Ναυτιλία

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Κέρδη 22,7 εκατ. δολάρια και αυξημένα έσοδα

Σεμίραμις Παληού-Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.

Σεμίραμις Παληού-Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.


Η Diana Shipping Inc., της Σεμίραμις Παληού γνωστοποίησε σήμερα ότι είχε καθαρά έσοδα 22,7 εκατομμύρια δολάρια και τα έσοδα που  αναλογούν στους μετόχους, ανέρχονται σε 21,3 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 72,6 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με τα 65,9 εκατομμύρια δολάρια που ήταν το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Η αύξηση των εσόδων από τις ναυλώσεις, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφειλόταν στις αυξημένες ημέρες πλοιοκτησίας που προέκυψαν από τις συνεχείς εξαγορές πλοίων . Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις μειωμένες μέσες τιμές ναύλωσης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα επί των κοινών μετοχών της με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, στο ποσό των 0,15 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2023 . Η εταιρεία διαθέτει 106.437.232 κοινές μετοχές.

Ο στόλος της Diana Shipping αποτελείται από 41 bulk carriers (4 Newcastlemax, 10 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 7 Panamax και  9 Ultramax), συνολικής χωρητικότητας 4,7 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 10,09 ετών.

Διαβάστε επίσης

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Έσοδα $5,71 εκατ. από ναύλωση πλοίουΣΧΟΛΙΑ