Business

Σαράντης: Στις 27/4 η Γενική Συνέλευση με επίκεντρο το split της μετοχής

  • NewsRoom


Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Σαράντης την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018, και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους 349.387,42 € από το «αποθεματικό υπέρ το άρτιον» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,55 € σε 1,56 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

5. Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,56 € σε 0,78 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

6. Ανακοινώσεις.

]Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.