Business

Πειραιώς: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει η ΓΣ στις 27 Ιουνίου

Τράπεζα Πειραιώς


Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Πειραιώς για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση των αμοιβών τους

4. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017

5. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2022 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020

9. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. (β) του Ν. 4449/2017

10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

12. Διάθεση δωρεάν κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο

13. Έγκριση για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (Share buy-back Programme) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

14. Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τo άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

15. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

16. Διάφορες ανακοινώσεις (θέμα μη τιθέμενο σε ψηφοφορία)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 5 η Ιουλίου 2023 και ώρα 16:00.

Διαβάστε επίσης

Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της ΠειραιώςΣΧΟΛΙΑ