F

Papastratos Sustainability

Η Παπαστράτος στον αγώνα για την προστασία του νερού

  • NewsRoom

Η υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων βρίσκεται στον πυρήνα του μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης της ιστορικής καπνοβιομηχανίας που έγινε πρόσφατα μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0.

Αποδεικνύοντας τη σταθερή και έμπρακτη δέσμευσή της για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχει στόχο την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, κρίσιμο στοιχείο του οποίου αποτελεί η προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού, η Παπαστράτος έγινε πριν από λίγους μήνες μια από τις τρεις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που κατέκτησε το AWS Standard 2.0.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο επαναπιστοποιείται κάθε χρόνο από ανεξάρτητους φορείς και οργανισμούς και έχει στόχο την κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντολογικά βιώσιμη χρήση του νερού. Η απόκτηση του AWS Standard 2.0. αποτελεί την πιο έγκριτη αναγνώριση παγκοσμίως της αξίας που προσδίδει στο νερό ένας οργανισμός και επιτυγχάνεται μέσα από την ανάληψη δράσεων τόσο στο χώρο της παραγωγής όσο και στην ευρύτερη περιοχή που δύναται να επηρεαστεί από τις λειτουργίες του, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή του Θριάσιου Πεδίου.

Συγκεκριμένα η Παπαστράτος, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προτύπου και με τη στήριξη της µητρικής της εταιρείας, Philip Morris International, ενίσχυσε το 2020 την προσπάθεια που είχε ήδη ξεκινήσει προκειμένου να συνεχίσει να μειώνει ετησίως την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται ανά εκατομμύριο παραγόµενων ράβδων καπνού. Επιτυγχάνοντας όχι μόνο περαιτέρω συνολική μείωση της τάξεως του 10% (σε σχέση με το 2019), αλλά καταφέρνοντας 8.659 m3 επεξεργασμένου ύδατος από τη µονάδα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων να επαναχρησιμοποιηθούν προς άρδευση των χώρων πρασίνου της εγκατάστασης. Άξιο επισήμανσης είναι ότι, επειδή ακριβώς η υπεύθυνη περιβαλλοντικά λειτουργία της εταιρείας αποτελεί δεδομένη προτεραιότητά της, ήδη στη μονάδα παραγωγής της εφαρμόζεται Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα µε την πιστοποίηση  ISO 14001 και το οποίο µεταξύ άλλων περιλαμβάνει, την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα της Παπαστράτος, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του γενικότερου προβλήματος στην περιοχή, αποτελεί η εγκατάσταση δύο µονάδων βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της, για αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα, με τα επεξεργασμένα ύδατα, συνολικής ποσότητας 46.938 m3, να διατίθενται υπεδάφια ενισχύοντας τον πάσχοντα υδροφόρο ορίζοντα του Θριάσιου Πεδίου, τόσο ποιοτικά όσο και σε ποσότητα.

Στο πλαίσιο των πέντε βασικών πυλώνων ενδιαφέροντος του AWS Standard 2.0. (ορθή διακυβέρνηση και καλή ποιότητα νερού, βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο, προστασία σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό, πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή), η Παπαστράτος ανέλαβε επιπλέον την πρωτοβουλία έναρξης ανοιχτού διαλόγου με την τοπική κοινωνία, τους όμορους δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας-Ειδυλλίας, τους παρόχους ύδρευσης και αποχέτευσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή, προκειμένου να αντιµετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις. Ενώ η ιστορική εταιρεία  ήδη προγραμματίζει μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, καμπάνιες και ενέργειες για την περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της και του ευρύτερου κοινού για το κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Η κομβική φράση, όσον αφορά συνολικά τη φιλοσοφία που πρέπει να αποκτήσουμε ως πολίτες, πολιτεία και κοινωνία στο θεμελιώδες αυτό ζήτημα, είναι η υπεύθυνη διαχείριση. Η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι οι υδάτινοι πόροι δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε μας ανήκουν και ότι έχουμε υποχρέωση, απέναντι στις επόμενες γενιές, να τις φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ η λειψυδρία επηρεάζει περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ενώ προβλέπεται να αυξηθεί. Συγκεκριμένα πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν αυτή τη στιγμή σε λεκάνες απορροής όπου η κατανάλωση του νερού ξεπερνά την προσφορά ενώ τουλάχιστον 25% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πιθανό, μέχρι το 2050, να ζει σε μια χώρα που πλήττεται από χρόνια ή συχνή έλλειψη νερού. Γι’ αυτό και κάθε σχετική προσπάθεια προστασίας αυτού του πολύτιμου πόρου, σε εταιρικό ή πολιτειακό επίπεδο, αξίζει να αναγνωρίζεται, να επιβραβεύεται και να αξιοποιείται. Σαν μια πολύτιμη σταγόνα νερού που, με τη σωστή διαχείριση, θα συμβάλει στο βιώσιμο αύριο που μας αξίζει.