Business

Όμιλος Motor Oil: Στρατηγικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος

  • NewsRoom

Στην εποχή μας έχει μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που δημιουργούν όφελος και αξία τόσο για το οικοσύστημά μας όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ξεχωρίζει ο Όμιλος Motor Oil, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσφοράς, που συμπυκνώνεται στην ομπρέλα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» είναι το όχημα, μέσω του οποίου ο Όμιλος Motor Oil υποστηρίζει πολλαπλές πρωτοβουλίες και δράσεις με έντονο αντίκρισμα και ισχυρό αποτύπωμα στην Κοινωνία και τον Άνθρωπο, στην Τοπική Ανάπτυξη, στο Περιβάλλον, στoν Πολιτισμό, στην Καινοτομία, αποτυπώνοντας τους 4 πυλώνες συνεισφοράς του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος σε όλη τη μακρά πορεία του έχει προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απ’ όλο το πλέγμα των δράσεων αυτών, αξίζει να σταθούμε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.ΕΝ. και της Motor Oil, τον Οκτώβριο 2021, με το οποίο τέθηκαν οι βάσεις για τη στήριξη του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.ΕΝ., στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Η υποστήριξη του δασικού εκκοκκιστηρίου, το οποίο είναι ο μοναδικός προμηθευτής πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια, έχει ήδη συντελέσει στην ύπαρξη σημαντικών βελτιώσεων, καταρχάς σε επίπεδο επιστημονικού και ευρύτερα ανθρώπινου δυναμικού.

Ως απόρροια της υιοθέτησης του Κέντρου από τον Όμιλο Motor Oil, έχουν προχωρήσει δράσεις για τη συντήρηση και το εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των κτηριακών υποδομών που αποσκοπούν στην εντονότερη υλικοτεχνολογική υποστήριξη σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, πιστοποίησης και σποροσυλλογής.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια του εν λόγω επιτυχημένου εγχειρήματος, υπεγράφη και πάλι μεταξύ του ΥΠ.ΕΝ. και της Motor Oil ένα νέο Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της υποστήριξης του Δασικού Φυτωρίου της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής στην Αμυγδαλέζα.

Κεντρικοί στόχοι της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η αύξηση της παραγωγής φυτευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, το οποίο αναμένεται να πραγματωθεί τα επόμενα χρόνια, η καλλιέργεια και η διατήρηση δέντρων της ελληνικής βιοποικιλότητας, καθώς και η ισχυρότερη συμβολή του φυτωρίου στη σπορά σπάνιων μεσογειακών ειδών.

Ταυτόχρονα, η κοινωνική συνεισφορά και η φροντίδα για το κοινωνικό σύνολο αποτελούν δομικό συστατικό της δραστηριότητας του Ομίλου Motor Oil γι’ αυτό και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις ένα μεγάλο φάσμα δράσεων, φορέων και πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, η Motor Oil σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου και με τις εκάστοτε τοπικές αρχές, υλοποιεί το πρόγραμμα «Φροντίδα για όλους», που αφορά σε επισκέψεις Κινητών Ιατρικών Μονάδων της Οργάνωσης παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής υγείας σε συνανθρώπους μας ανά την Ελλάδα.

Σκοπός του είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη υγείας στον γενικό πληθυσμό και η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Επιπλέον, ο Όμιλος Motor Oil και οι Γιατροί του Κόσμου συμπράττουν και στην υλοποίηση του προγράμματος οδοντιατρικής φροντίδας «Smile Project», το οποίο αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης.

Εν κατακλείδι, το μεγάλο εύρος των καινοτόμων πρωτοβουλιών του Ομίλου Motor Oil, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού οράματος «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», σε συνδυασμό με τη διαρκή πρόοδο και εξέλιξή του, έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικονομική, περιβαλλοντική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, σε ποικίλους τομείς.

Γιατί για τον Όμιλο Motor Oil, «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» σημαίνει παρουσία και δράση. Σημαίνει πρωτοβουλία και ενδυνάμωση.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αθηναίων: Οι 16 προτάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Vivartia: Συγχωνεύεται με τη μητρική Venetiko Holdings – Επιβεβαίωση mononews

«Απογειώθηκε» η κίνηση στα αεροδρόμια τον Ιούνιο