• Business

  Ο ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023

  Ο CEO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος (Τιτάν)

  Ο CEO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος


  Ο ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Το 2023 ήταν μια χρονιά ρεκόρ επιδόσεων, αυξημένων αποδόσεων προς τους μετόχους και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για τους συμ-μετόχους. Τα επιτεύγματα αυτά υπογραμμίζουν τη δέσμευση του Τιτάνα για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και εστίαση στον πελάτη.

  Τα κυριότερα σημεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2023:

  Τρίτο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ:

  Πωλήσεις ύψους €2.547 εκ., αυξημένες κατά 11,6%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €540,3 εκ. (αύξηση 63,1%). Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές και τη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €268,7 εκ. (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,6 ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

  Ο δείκτης δανεισμού μειώθηκε σε 1,2x, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €137 εκ. σε €660 εκ., παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στόχευσαν σε έργα αύξησης της δυναμικότητας, την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και logistics.
  Το 2023, ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε «ΒΒ με θετική προοπτική» και ο οίκος Fitch αξιολόγησε την εταιρία με «ΒΒ+».

  Στρατηγικές επενδύσεις: Σύμφωνα με τη Στρατηγική για το 2026, ο ΤΙΤΑΝ πραγματοποίησε πέντε εξαγορές και συνεργασίες που δίνουν πρόσβαση σε αποθέματα συμπληρωματικών τσιμεντοειδών υλικών άνω των 100 εκατ. τόνων και σε αδρανή υλικά άνω των 90 εκατ. τόνων, σε ελκυστικές αγορές. Επίσης, η εταιρία υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους €234 εκ. με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

  Εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα:

  Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11kg σε 608 kg/t τσιμεντοειδούς προϊόντος λόγω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και του μειωμένου δείκτη κλίνκερ-τσιμέντου.

  Διαμόρφωση του δείκτη συχνότητας ατυχηµάτων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) εργαζομένων και εργολάβων στο 0,45 – µεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων στον κλάδο σε θέµατα ασφάλειας.
  265 πρωτοβουλίες σύμπραξης με τις τοπικές κοινωνίες. Περισσότεροι από 330.000 ωφελούμενοι.

  Αξιολόγηση με «Α» από τον CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και με «ΑΑ» από την MSCI για τις επιδόσεις ESG.

  Ψηφιακός μετασχηματισμός:

  Σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την ανάπτυξη συστημάτων βελτιστοποίησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (RTO) και την εγκατάσταση συστημάτων για την πρόβλεψη βλαβών σε όλα τα εργοστάσια, επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του ενεργειακού κόστους.

  Προώθηση της αποδοτικότητας σε εμβληματικά εργοστάσια: Το Pennsuco στις ΗΠΑ είναι το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου με ψηφιοποίηση διαδικασιών σε όλο το φάσμα της παραγωγής (end-to-end).

  Ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού, των αξιών και του ανανεωμένου λογότυπου που ενσωματώνει την ιστορία της εταιρίας παραμένοντας κοντά στον σχεδιασμό του προηγούμενου, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του Ομίλου που συνδυάζει τον δυναμισμό, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,85 ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2023, συνεχίζοντας την προοδευτική μερισματική του πολιτική. Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων, η αύξηση του μερίσματος αντιστοιχεί σε αύξηση €0,25 ανά μετοχή ή 42% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους, ύψους €0,60 ανά μετοχή.

  Με βάση την τιμή της μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (€21,25), η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 4%. Η σημαντική αύξηση του μερίσματος, σε συνδυασμό με τα ήδη ανακοινωθέντα προγράμματα επαναγοράς μετοχών συνολικού ύψους περίπου 15 εκ. ευρώ το 2023, υπογραμμίζει την ισχυρή εστίαση της εταιρίας στις αποδόσεις προς τους μετόχους.

  Μπορείτε να διαβάσετε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023, εδώ:
  https://www.titan-cement.com/el/newsroom/annualreports/

  Διαβάστε επίσης:

  Έλληνες εφοπλιστές: 52 τάνκερ παραβίασαν το εμπάργκο της ΕΕ για το ρωσικό πετρέλαιο σε τρεις μήνες

  ΕΒΕΠ: Να απελευθερωθεί η άδεια παραγωγής ενέργειας στη βιομηχανία, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες νόμιμες κι αδειοδοτημένες στέγες τους

  Αυγενάκης: Ανάγλυφη ομολογία του πολιτικού αδιεξόδου του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης η πρόταση δυσπιστίας  ΣΧΟΛΙΑ