• Business

  Ο ανένδοτος της ξενοδόχου Ντίας Καψή: Οι τράπεζες, το Capsis Elite Resort και το Metropolitan Capsis

  Ντια Καψή

  Η κ. Ντία Καψή (δεύτερη από αριστερά)


  Φρένο στην προσπάθεια των τραπεζών να θέσουν τον ξενοδοχειακό όμιλο Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με στόχο να το πουλήσουν έβαλε η μεγαλομέτοχος της επιχείρησης και εκ των ιστορικών προσωπικοτήτων της ελληνικής ξενοδοχίας, Κωνσταντίνα ή Ντία Καψή. Η ιδιοκτήτρια του εμβληματικού πεντάστερου συγκροτήματος Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Αγία Πελαγία της Κρήτης επέτυχε απόφαση που αναβάλει την συζήτηση της αίτησης ειδικής διαχείρισης μέχρι να δικαστεί η δική της αγωγής κατά ελληνικής πιστώτριας τράπεζας. Αγωγή  σύμφωνα με την οποία η Ντία Καψή, η μια από τις δυο θυγατέρες των αείμνηστων  Θάνου και της Μαρίκας Καψή, αξιώνει να της καταβληθούν εντόκως περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαια τα οποία δανείστηκε αλλά ισχυρίζεται πως ποτέ δεν της αποδόθηκαν. Πρόκειται για «απόνερα» από την υπόθεση της Ρόδου και το πρώην Metropolitan Capsis που πέρασε στα χέρια των πιστωτών και πουλήθηκε, καθώς αυτά τα 40 εκατομμύρια αφορούν sale & lease back που είχε γίνει για εκείνο το ξενοδοχείο.

  Τώρα οι τράπεζες επιδιώκουν την υπαγωγή του ξενοδοχείου της Κρήτης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εξαιτίας μη εξυπηρετούμενων δανείων που μαζί με τις άλλες οφειλές ανεβάζουν τις υποχρεώσεις της ιδιοκτήτριας εταιρείας στα επίπεδα των 177,9 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Όμως φευ, στον πρώτο γύρο έφαγαν …πάγο.

  Η αγωγή 

  Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Την 13/11/2014 κατετέθη αγωγή κατά της αντιδίκου τράπεζας « λόγω της παράνομης και κακόπιστης συμπεριφοράς της», που σύμφωνα με την πλευρά της Ντίας Καψή «αρνείται μέχρι και σήμερα πεισματικά την καταβολή στην εταιρεία οφειλομένων ποσών εκ δανείου ύψους 39.000.000,00 ευρώ, το οποίο και της είχα χορηγήσει, απομειούμενου κατά του ποσού των οφειλομένων μισθωμάτων από εμένα, ήτοι να μου αποδώσει ποσό 26.852.240 ευρώ (ή 39.000.000- 12.147.760) το οποίο κατέστη απαιτητό από την παρέλευση του μηνός από την επόμενη της καταγγελίας των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων, που έλαβε χώρα την 12-9-2011 και με την οποία καταγγελία λύθηκε και η σύμβαση ατόκου δανείου με την τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας άρχονται μετά την παρέλευση μηνός απ’ αυτήν», δηλαδή το δάνειο κατέστη απαιτητό την 13-10-2011. 

  Πριν τη συζήτηση της προαναφερθείσας αγωγής η τράπεζα κατέθεσε την 15-11-2018 ανταγωγή, με την οποία ζητούσε επίσης να της καταβληθεί αντίστοιχο ποσό εκ της συμβάσεως που είχε συναφθεί με την εταρείας της Ντίας Καψή ,επικαλούμενη ως επιχείρημα , «ότι το ποσό των 39.000.000,00 ευρώ που ζητούσαμε δεν ήταν δικά μας χρήματα αλλά δικά της ,καθώς εικονικά είχε αναγραφεί τίμημα αγοραπωλησίας επί των προαναφερθέντων συμβολαίων αγοραπωλησίας 86.770.000,00 ευρώ ,ενώ στην πραγματικότητα αυτά ήταν δικά της χρήματα». 

  Και οι δύο αγωγές εκδικάστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-1-2019 και αναμένεται η έκδοση απόφασης .

  Η αίτηση όλων των άλλων πιστωτριών τραπεζών

  Εντωμεταξύ στα τέλη του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα την 18/12/2018 κατετέθη εναντίον της εταιρείας Καψή αίτηση όλων των άλλων πιστωτριών τραπεζών, πλην της προαναφερθείσας αφού εκκρεμούσε η απαίτηση, για την υπαγωγή της Συγκρότημα Καψή στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Η συζήτηση είχε ορισθεί αρχικά για την 6/2/2018, και μετά από αναβολή στις 20 Μαρτίου 2019.

  Πριν μερικές ημέρες επί της ως άνω αίτησης ειδικής διαχείρισης εξεδόθη η με αριθμ. 163/2019 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της με αγωγής της Ντίας Καψή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της τράπεζας από την οποία αξιώνει την απαίτηση που προαναφέρθηκε. 

  Ακολούθησε και αίτηση της Καψή, με αντικείμενο τη λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να απαγορευτούν ατομικά μέτρα και αναγκαστική εκτέλεση κλπ και ήδη εκδόθηκε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύτηκε η ατομική ή συλλογική εκτέλεση των πιστωτών εναντίον της αιτούσας μέχρι τη συζήτηση της αίτησης τον Ιούνιο.

  Οι ρίζες της αξίωσης της Ντίας Καψή κατά της μιας εκ των συστημικών τραπεζών έχει τις ρίζες της πίσω στο 2006 όταν η επιχείρησα έχοντας ανάγκη ρευστότητας πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα στην τράπεζα το ξενοδοχείο Metropolitan Capsis στην Ιξιά της Ρόδου. Το συνολικό ποσό των παραπάνω συμβάσεων αγοραπωλησίας, το οποίο ανεγράφη στα συμβόλαια ανερχόταν στο ύψος των 86.770.000,00 ευρώ σύμφωνα με την πλευρά Καψή. 

  «Η τράπεζα κατέβαλλε ποσό 46.770.000,00 εκ. ευρώ, ενώ ποσό 40.000.000,00 ευρώ παρακρατήθηκε από αυτήν, αρχικά ως προεξόφληση της υπολειμματικής αξίας του ακινήτου, τα οποία θα έπρεπε να καταβληθούν κανονικά στο τέλος της χρηματοδοτικής μίσθωσης ,και στη συνέχεια ως υποτιθέμενο ενέχυρο» αναφέρουν τα σχετικά δικόγραφα πως ισχυρίζεται η Ντία Καψή.

  Τι λέει η ξενοδόχος; Πως «εξαιτίας καταγγελίας λύθηκε η κύρια έννομη σχέση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και συνακόλουθα λύθηκε και η από 12-01-2009 σύμβαση άτοκου δανείου ποσού 39.000.000 ευρώ με αποτέλεσμα η τράπεζα να έχει υποχρέωση να μου αποδώσει χρήματα ποσού 39.000.000 ευρώ, ανταπαίτηση η οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη και η οποία νομίμως, προβλήθηκε σε συμψηφισμό απαίτησης 10.000.000,00 ευρώ που είχε η εν λόγω εταιρεία εις βάρος μας, με ταυτόχρονο αίτημα την καταβολή του υπολοίπου ποσού των 26.000.000 ευρώ εντόκως».

  Έως ότου ληφθεί τελεσίδικη απόφαση επ᾽ αυτής της υπόθεσης δύσκολα θα μπορέσουν οι τράπεζες να βάλουν την εταιρεία σε ειδική διαχείριση και να πουλήσουν και το ξενοδοχείο στην Αγία Πελαγία, αν κρίνει κανείς από την πρώτη πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

  Η κ. Ντία Καψή (δεύτερη από αριστερά)  ΣΧΟΛΙΑ