Business

ΝΙΚΑΣ: Όλο το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου


Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έδωσε στην δημοσιότητα η ΝΙΚΑΣ. Αναλυτικά, σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει: Η εταιρία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία» ή η «ΝΙΚΑΣ») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 25.04.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 24.04.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Συμμετοχών-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σύμφωνα με την από 02.02.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 03.04.2017 απόφαση του Δ.Σ.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.8 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

 Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

 Γεγονός Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 24.04.2017
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.) 25.04.2017
Έγκριση από την Ε.Χ.Α.Ε. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης* 25.04.2017
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης 25.04.2017
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον τύπο 26.04.2017
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας με το δικαίωμα προτίμησης 26.04.2017
Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής 27.04.2017
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση – record date 28.04.2017
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 04.05.2017
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής 04.05.2017
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 15.05.2017
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής 18.05.2017
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 22.05.2017
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε.* 25.05.2017
Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 25.05.2017
Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 29.05.2017

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης του Δ.Σ. / της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24 Απριλίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Χ.Α.Ε. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρίας http://nikas.gr/el/anakoinwseis-xa). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία της Εταιρίας, 22ο  χιλ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Αγ. Στέφανος- Αττικής, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.


ΣΧΟΛΙΑ