• Business

  MIG: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  • NewsRoom
  Πέτρος Κατσούλας

  Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. MIG


  Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 9 μετόχων που εκπροσωπούσαν 27.548.580 μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,97% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Ειδικότερα:

  Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  – Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2023, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2023.

  – Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 3o: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2023.

  – Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024.

  – O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

  Θέμα 5ο : Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.

  – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

  Θέμα 6ο : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

  Θέμα 7ο : Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2023.

  – Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο.

  Θέμα 8ο : Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

  – Αποφασίσθηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση και έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2025 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €460.000,00 ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 9ο : Λοιπές Ανακοινώσεις

  – Δεν συζητήθηκε.

  Διαβάστε επίσης

  ΔΕΗ Blue: Φορτίστε πιο φθηνά, ταξιδέψτε με ασφάλεια το Πάσχα!

  Cegeka: Νέο γραφείο στην Αθήνα ανοίγει η βελγική τεχνολογική εταιρεία

  doValue Greece: Αναβαθμίζει ενεργειακά το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΑΡΣΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ