Business

ΚτΠ: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμούς των 36 εκατ. ευρώ για την «Εξωστρεφή Γεωργία»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης


Τις δεσμεύσεις της πράξη κάνει η Κοινωνία της Πληροφορίας, δημοσιεύοντας και κλείνοντας -σταδιακά- διαγωνισμούς των έργων ψηφιοποίησης του Δημοσίου που έχει αναλάβει, τηρώντας παράλληλα τα χρονοδιαγράμματα προς το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ΚτΠ έχει ήδη εξαγγείλει μια σειρά έργων που θα βγουν σε διαγωνισμό μέχρι τέλος του έτους, με τελευταίο εξ αυτών το project της εξωστρεφούς γεωργίας, συνολικού προϋπολογισμού 31,6 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά την ανάπτυξη πληροφοριακών και λογισμικών συστημάτων, με σκοπό την ανάπτυξη του αποτυπώματος της ελληνικής γεωργίας στο εξωτερικό αλλά και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του Ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 36μηνη , ενώ μπορεί να παραταθεί μέχρι και 50% μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

Παράλληλα η ΚτΠ τρέχει το άλλο μεγάλο έργο του γεωργικού τομέα – ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα»-, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Neuropublic και Μεσόγειος είναι οι δύο εταιρίες που έχουν καταθέσει προσφορά για να αναλάβουν την υλοποίησή του. Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Έκλεισε» το e-Juctice

Ωστόσο το μεγάλο στοίχημα του φορέα, στο τιμόνι του οποίου κάθεται ο Σταύρος Ασθενίδης, ήταν η ολοκλήρωση του μεγάλου project-βεντάλια της ψηφιοποίησης των Δικαστηρίων, το e-Justice. Η προκήρυξη του εν λόγω έργου, με όλα τα τμήματά του, ολοκληρώθηκε πριν μερικές ημέρες, με την ΚτΠ να βγάζει σε διαγωνισμό το τελευταίο – και μεγαλύτερο- τμήμα του έργου, συνολικής αξίας 97 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το συγκεκριμένο έργο ενδιαφέρονται όλες οι μεγάλες εταιρίες (ΟΤΕ, Nova, Intrasoft), λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητας του έργου.

Για τον τομέα της Δικαιοσύνης, η Κοινωνία έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αναβάθμιση Αρχείων των Δικαστηρίων αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ αλλά και για την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ του τομέα Δικαιοσύνης.

Τι αφορά το έργο «Εξωστρεφής Γεωργία»

Το έργο αναπτύσσεται πολυεπίπεδα, με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Ελληνικής Γεωργίας και χωρίζεται σε 4 Lots.

Η δράση περιλαμβάνει ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής Γεωργίας, τόσο με ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο και την διευκόλυνση του κανονιστικού ελεγκτικού έργου, όσο και με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του Ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού.

Το συνολικό έργο διακρίνεται στις ακόλουθες δράσεις:

• Αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «EasyAgro Expo». Αφορά στην αναβάθμιση του αμφιστρεφούς Πληροφοριακού συστήματος EasyAgro Expo, το οποίoλειτουργεί, με τη συνεργασία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης gov.gr, ώστε να καταστεί το ολοκληρωμένο εργαλείο της Ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στο χώρο των αγροτικών προϊόντων.

• Αμφιστρεφές σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Επιπρόσθετα το σύστημα θα αντλεί δεδομένα για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες πηγές οι οποίες θα καταγραφούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου.

• Αμφιστρεφές σύστημα Business Ineligence Εισαγωγών – Εξαγωγών

• Εξωστρεφές Portal προώθησης Ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων με την αναβάθμιση του Portal Greek Farms

• Το συνολικό έργο και ιδιαίτερα οι δράσεις προβολής και διαφήμισης μέσω του portal Greek Farms προϋποθέτουν σχεδιασμό και εκτέλεση ψηφιακής ενημερωτικής καμπάνιας, ώστε το περιεχόμενο του portal να γίνει γνωστό και να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα το σήμα Greek Farms, τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά.

Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μελέτη marketing και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση του διαφημιστικού πλάνου με τη μορφή Social &DigitalMarketing

• Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας που θα προταθεί θα περιλαμβάνει συνολικά τις στοχευμένες και εξειδικευμένες ενέργειες δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν και τον χρονισμό τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του έργου

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ τα έργα της ΚτΠ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή περισσότερα από 250 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ υλοποιεί δράσεις ενισχύσεων που ξεπερνούν σε αξία τα 1,5 δισ. ευρώ. Στόχος να φέρει εις πέρας τα έργα ψηφιοποίησης που έχει αναλάβει, όντας εντός χρονοδιαγράμματος και εντός δεσμεύσεων.

Η ΚτΠ κάνει αγώνα δρόμου να προκηρυχτούν οι διαγωνισμοί όλων των σημαντικών έργων που έχει αναλάβει, με αυτούς για την Ναυτιλία και το Smart Readiness να είναι ψηλά στη λίστα, και να αναμένεται να «βγουν» μέχρι τέλος του χρόνου.

Το Smart Readiness είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καλείται να τρέξει το επόμενο διάστημα η ΚτΠ, και στοχεύει, με την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, στην «έξυπνη ετοιμότητα», αντιμετωπίζοντας ολιστικά το πρόβλημα του ελλείμματος σύγχρονων υποδομών στα κτίρια της χώρας

Άλλωστε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη για αναβάθμιση των ταχυτήτων του Ιντερνετ. Συγκεκριμένα έχει χαρακτηρίσει τη μετάβαση στις οπτικές ίνες «αποχαλκοποίηση», ώστε κατ’ αντιστοιχία με την απολιγνιτοποίηση να τονίσει τόσο τη σπουδαιότητα της μετάβασης αυτής όσο και το μέγεθος της πρόκλησης.

Διαβάστε επίσης:

ΚτΠ: «Κλείνει» το κεφάλαιο e-Justice – Προκηρύχθηκε ο μεγάλος διαγωνισμός των 97 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ