Τράπεζες

Η Τράπεζα Πειραιώς στην πρώτη γραμμή για την αειφόρο ανάπτυξη

  • NewsRoom
Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking) παρουσιάστηκαν σήμερα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Οι αρχές, που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, διαμορφώθηκαν μέσα στο 2018 από 28 τράπεζες από όλο τον κόσμο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από 17 τρισ. δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού και είναι μέλη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI).

Η Τράπεζα Πειραιώς, η μόνη ελληνική τράπεζα, είναι μια εκ των  28 τραπεζών και συμμετείχε από την πρώτη στιγμή, ενεργά στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής θα διέπουν στο μέλλον τις  δραστηριότητες και τη λειτουργία των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Αρχές καθορίζουν το ρόλο των τραπεζών στη σύγχρονη κοινωνία, ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική τους με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, όπως εκφράζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο Πρόεδρος της Τρ. Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε πως η κεντρική τράπεζα στηρίζει ολόθερμα τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής και μέσα από το ρόλο της  προτρέπει όλες τις τράπεζες να τις υιοθετήσουν και να θέσουν φιλόδοξους στόχους. Πρόσθεσε δε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες, που ασχολήθηκαν ενεργά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, συστήνοντας την ΕΜΕΚΑ το 2009.  Στην ίδια κατεύθυνση, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, επιλέγει και επενδύει σε ένα σημαντικό στόχο της παγκόσμιας κοινότητας, τον Στόχο 13 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή στη δράση για το κλίμα, τη στιγμή που η περιβαλλοντική πρόκληση είναι σημαντικότερη από ποτέ.  Όπως είπε ο Διοικητής: «Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της οικονομικής ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας είναι κρίσιμος για την πορεία μας στο μέλλον. Είναι ενδεικτικό πως, και για τη φετινή χρονιά, τους πρώτους επτά μήνες εξαντλήσαμε όλους τους φυσικούς πόρους που μπορούν να ανανεώνουν τα οικοσυστήματα σε χρονικό διάστημα ενός έτους». Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα: «Ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα μπορεί να είναι καταλυτικός σε αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συνεισφέρουν μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες και επενδύσεις αλλά και μέσα από τη σχέση τους με άλλους οικονομικούς κλάδους και καταναλωτές. Ειδικότερα, ο τραπεζικός τομέας μπορεί και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον μέσα από την κατεύθυνση κεφαλαίων σε δράσεις που αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την καθοδήγηση των πελατών του στην ορθή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκαν σε εξάμηνη διαβούλευση από το UNEP FI οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι οποίες διαμορφώθηκαν από 28 τράπεζες διεθνώς, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς. Σκοπός είναι οι Αρχές αυτές να καθορίσουν τον ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος».

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου δήλωσε: «Οι Αρχές αποτυπώνουν την ευθύνη που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να ηγηθεί της προσπάθειας για μια βιώσιμη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβανόμαστε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής και δηλώνουμε ότι μαζί με άλλες Τράπεζες από όλο τον κόσμο, με τους πελάτες μας, τους μετόχους μας,  τους επενδυτές και τους κοινωνικούς εταίρους, θα εργαστούμε για μια βιώσιμη οικονομία, για ένα καλύτερο αύριο, για εμάς και τις μελλοντικές γενιές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου επισήμανε: «Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής στο πλαίσιο του UNEP FI ήταν για μας μια αυτονόητη επιλογή γιατί οι μεγάλοι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής μας, και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό  μοντέλο μας όσο και με τις νέες μας Αξίες της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας. Στην Τράπεζα Πειραιώς, υποστηρίζουμε έμπρακτα και ολοκληρωμένα  επιχειρηματικούς τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η  Εξοικονόμηση Ενέργειας και η Ευφυής Γεωργία και ενθαρρύνουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντίστοιχο προσανατολισμό, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους και σύγχρονων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυσή της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά και η συμμετοχή μας στην επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διαμόρφωσαν τα Ηνωμένα Έθνη».

Για τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και τις προκλήσεις της προσαρμογής, που καλείται να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας διεθνώς, μίλησε σε ζωντανή σύνδεση από τη Γενεύη και την έδρα του UNEP FI, η κα Simone Dettling, επικεφαλής της ομάδας Τραπεζών του UNEP FI  και συντονίστρια των 28 τραπεζών που συνδιαμόρφωσαν τις Αρχές.

Οι έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI είναι:

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση

«Θα ευθυγραμμίσουμε την εταιρική μας στρατηγική έτσι ώστε να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας όπως αυτοί εκφράζονται στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ηνωμένα Έθνη), στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στα σχετικά εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια».

Αρχή 2: Αντίκτυπος

«Θα αυξάνουμε συνεχώς το θετικό αντίκτυπο μειώνοντας ταυτόχρονα το αρνητικό, και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους  για τους ανθρώπους και το περιβάλλον από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».

Αρχή 3: Πελάτες

«Θα εργαζόμαστε με υπευθυνότητα μαζί με τους πελάτες μας ώστε να ενθαρρύνουμε τις αειφόρες πρακτικές και να υποστηρίζουμε τις οικονομικές δραστηριότητας που δημιουργούν ευημερία για τη σημερινή και τις επόμενες γενεές».

Αρχή 4: Ενδιαφερόμενα μέρη

«Θα συμβουλεύουμε, θα ενθαρρύνουμε και θα συνεργαζόμαστε υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Αρχή 5: Διακυβέρνηση και θέσπιση στόχων

«Θα υλοποιήσουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας στις Αρχές αυτές μέσα από την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη δημιουργία  κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής. Θα ανακοινώνουμε τους στόχους που σχετίζονται με τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας».

Αρχή 6: Διαφάνεια και Λογοδοσία

«Θα επανεξετάζουμε σε περιοδική βάση την ενσωμάτωση των Αρχών και θα ενημερώνουμε, για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας καθώς και για το βαθμό  συνεισφοράς μας στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Τι είναι οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής;

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν  το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking) στο εγγύς μέλλον.

Η υιοθέτηση των Αρχών βοηθά ώστε να υπάρξει εναρμόνιση του Τραπεζικού Κλάδου, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, όπως αυτοί εκφράζονται από τα Ηνωμένα Έθνη

Υπογράφοντας τις Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική, οι Τράπεζες αποδέχονται τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές, οι οποίες τις ωθούν να ορίζουν στόχους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεών τους και να αυξήσουν τις θετικές τους επιπτώσεις ώστε να ευθυγραμμιστούν και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας.

Τι επιδιώκουν οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής;

Για τις τράπεζες:

Οι Αρχές παρέχουν στις τράπεζες τη δυνατότητα σύνδεσης με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας, παρέχοντας ένα πλαίσιο αρχών για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και τις διαδικασίες των Τραπεζών, σε όλες τις εγκριτικές βαθμίδες και σε επίπεδο, στρατηγικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου αλλά και  σε επίπεδο συναλλαγών, που επηρεάζει το σύνολο της πελατείας και όλο το φάσμα δραστηριοτήτων των Τραπεζών.

Για τον τραπεζικό τομέα:

  • Οι Αρχές βοηθούν στην ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων των τραπεζών με την κοινωνική πρόοδο και την αλληλεγγύη, βοηθούν στην εναρμόνιση των σχέσεων με την κοινωνία, την  προώθηση του πολιτισμού, την  προστασία του περιβάλλοντος και την  υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από τη υπογραφή των Αρχών;

Υπογράφοντας τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής οι τράπεζες επιλέγουν να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη στάση, ενισχύοντας την κοινωνική  συνεισφορά τους,  υποβοηθούμενες από ένα αποδεκτό πλαίσιο Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής που τις ωθεί  στην εναρμόνιση των  επιχειρηματικών αποφάσεών τους με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της συνεργασίας των Τραπεζών με επενδυτές, πελάτες, τους εργαζομένους αλλά και τους  προμηθευτές τους, με απώτερο στόχο την διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η αλλαγή των κριτηρίων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από τις τράπεζες αποτελεί βασικό στόχο της όλης προσπάθειας, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή των Τραπεζών στις ανάγκες της  κοινωνίας μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, προς όφελος όλων.

Τι θα δουν οι πελάτες μιας τράπεζας που έχει υπογράψει τις Αρχές;

Οι πελάτες θα δουν μια τράπεζα που:

  • Υποστηρίζει επιχειρήσεις (ενισχύοντας και την απασχόληση) που προάγουν την ποιότητα της ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία
  • Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μια κοινωνία που σέβεται και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο.


ΣΧΟΛΙΑ