Business

Fourlis: Εισαγωγή νέων μετοχών από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης

  • NewsRoom
o επικεφαλής του Ομίλου Fourlis, Βασίλης Φουρλής, μιλά όρθιος στο μικρόφωνο

Βασίλης Φουρλής. CEO ομίλου Φουρλή


Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε σήμερα ότι την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 163.626 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 148.899,66 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 163.626 μετοχές x 0,91 ευρώ) και κατά ποσό 388.169,95 ευρώ υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων του Β’ Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock option plan) από δέκα έξι (16) στελέχη, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,2823 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.09.2013 και των από 25.11.2013, 24.11.2014, 23.11.2015, 20.11.2017 και 19.11.2018 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Την 22.01.2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό 148.899,66 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 163.626 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,91 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,2823 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ. 1638212) και β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 148.899,66 ευρώ, ως και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 388.169,95 ευρώ (Κ.Α.Κ. 1638269).

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 47.144.655,74 ευρώ, διαιρούμενο σε 51.807.314 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,91 ευρώ εκάστη.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της 24ης Ιανουαρίου 2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 163.626 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 28η Ιανουαρίου 2019. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Ν.3401/2005 το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.fourlis.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ. 210-6293004, κος Γεώργιος Αλεβίζος.ΣΧΟΛΙΑ