Business

Folli Follie: Στην ημερήσια διάταξη για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Φεβρουαρίου το αίτημα του Δημήτρη Κουτσολιούτσου

  • NewsRoom
Κουτσολιούτσος Folli Follie

Δημήτρης, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Folli Follie την 20ή Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Kατόπιν της από 04-02-2020 αιτήσεως του Μετόχου της Εταιρείας κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην Ημερήσια Διάταξη της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει, την παρούσα αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την προσθήκη του υπ’ αριθμ. 7 θέματος, ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο περί εκλογής δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

5. Ενημέρωση για την υπόθεση Μετοχών Dufry A.G. (Release of Dufry Shares). Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ακόλουθο πρόσθετο θέμα τέθηκε κατόπιν της αιτήσεως του Μετόχου κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

7. Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20.02.2020, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 04.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.


ΣΧΟΛΙΑ