Business

Ετοιμάζεται το νέο σχέδιο νόμου για τα ΔΣ των τραπεζών: Αναλυτικά όλες οι αλλαγές

Ηλίας Ξηρουχάκης (ΤΧΣ)

Ηλίας Ξηρουχάκης Διευθύνων Σύμβουλος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)


Δημοσιεύτηκε και η προκήρυξη για τον CEO του ΤΧΣ

Φουλάρουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες σε ότι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Έτσι αναμένεται άμεσα  το δεύτερο τμήμα του θεσμικού πλαισίου που θα  συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα αφορά την επιλογή στελεχών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών.

Συγχρόνως δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΧΣ και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ως στις 26/3/21 τις αιτήσεις τους.

Σε ότι αφορά το α κομμάτι του σχεδίου νόμου για το ΤΧΣ σήμερα το πρωί στις 10.00 π.μ. εισέρχεται στην ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί.

Δεν θα αργήσει λοιπόν  η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία που προσδιορίζει αλλαγές στον ισχύον πλαίσιο του ΤΧΣ  και θα αφορά  τα προσόντα που επιβάλλεται να έχουν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών.

Με αυτήν την δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία σταματάει η ισχύς του αποικιοκρατικού νόμου  ο οποίος έφερε σε πολλές περιπτώσεις σε αδιέξοδο τις επιλογές των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο κομμάτι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται  το τι θα γίνει στη συνέχεια με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ασφαλώς στόχος του Δημοσίου είναι να  σταματήσει να υπάρχει το Ταμείο, αλλά αυτό είναι κάτι που τελικώς θα λάβει χώρα μαζί με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του Ταμείου ή  σημαντικό τμήμα  αυτής.

Τούτο αναμένεται να γίνει αρκετά αργότερα και σε χρόνο μη προβλέψιμο αφού οι συνθήκες της αγοράς είναι αυτές που θα διαμορφώσουν τα εν λόγω δεδομένα.

Σε ότι αφορά το καινούριο νομοθέτημα  θα ληφθούν  υπόψη οπωσδήποτε οι σχετικές οδηγίες της ΕΒΑ  οι οποίες  ανανεώθηκαν πρόσφατα.

Το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται σε συζήτηση με τους θεσμούς και εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο μέσα στον Απρίλιο.

Τι  αλλάζει στην επιλογή μελών του ΔΣ των τραπεζών

Το τρέχον πλαίσιο περιλαμβάνει μια σειρά  από κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μελών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, κριτήρια τα οποία δεν ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρώπης και τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών το φθινόπωρο του 2015 με το θεσμικό πλαίσιο 4345/15 στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου.

Τώρα που η μαύρη αυτή περίοδος τελείωσε το πλαίσιο αυτό θα εξευρωπαϊστεί.

Πριν

Ήταν λοιπόν απαιτητή με βάση το θεσμικό πλαίσιο του 2015 η 10ετής  εμπειρία για όλα τα μέλη του δ.σ. και των επιτροπών τους στους τομείς της τραπεζικής της ελεγκτικής , της διαχείρισης κινδύνων ή  της  διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ενώ  ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη  απαιτείτο τριετής εμπειρία  ως μέλους διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Μετά

Η διάταξη όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον και ευθυγραμμίζεται  με τα δεδομένα των υπολοίπων ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων και κάτω από τις γενικές αρχές της EBA

Έτσι το σχέδιο που έχει δουλευτεί από τους αρμόδιους φορείς της χώρας  προβλέπει στην παρούσα τουλάχιστον φάση πέραν των κριτηρίων που θεσπίζονται από το Ταμείο, με τη συνδρομή ανεξάρτητου ή ανεξαρτήτων συμβούλων, ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει  το λιγότερο  τα ακόλουθα κριτήρια:

– Το υποψήφιο μέλος  να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων 12 ετών όταν πρόκειται για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

-Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων επτά (7 ) ετών όταν πρόκειται για τα εκτελεστικά μέλη και

-Τουλάχιστον (3 χρόνια εμπειρία, εντός των τελευταίων πέντε (5 ) ετών όταν πρόκειται για τα μη εκτελεστικά μέλη.

Η εμπειρία να προέρχεται από θητεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και κατά προτίμηση στους τομείς τραπεζικής, ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων ή διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη η εμπειρία μπορεί να έχει αποκτηθεί και σε θέσεις με συναφές αντικείμενο σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο όπως και το προηγούμενο αποκλείει από τις παραπάνω θέσεις όσους τα τελευταία τρία χρόνια πριν από το διορισμό τους ασκούσαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα όπως αρχηγού Κράτους, ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή ανώτερου στελέχους πολιτικού κόμματος.

Ολες οι οικονομικές διασυνδέσεις του υποψηφίου με το εν λόγω ίδρυμα στο οποίο θέτει την διοικητική του υποψηφιότητα καταγράφονται.

Επίσης η αρμόδια αρχή πρέπει να  επιβεβαιώσει την καλή φήμη,  την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση όπου αυτό προβλέπεται.

Τα κριτήρια θα ενημερώνονται  κάθε διετία

Το Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με επαρκή γνώση και εμπειρία, τουλάχιστον επτά ετών σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τουλάχιστον ένα μέλος διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων ή της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Υποψηφιότητες του ΤΧΣ- Η προκήρυξη για το νέο CEO

Εν τω μεταξύ προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου διευθύνοντος συμβούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Οι υποψηφιότητες για τη διαδικασία ανάδειξης διευθύνοντος συμβούλου στου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 26η Μαρτίου.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε και περιλαμβάνει και αναφέρεται στα προσόντα των υποψηφίων που είναι πανεπιστημιακό πτυχίο ιδανικά στα Οικονομικά και επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη γνώση αγγλικής και επιθυμητά τα ελληνικά.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη ο  Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ επαγγελματιών με επιτυχημένο ιστορικό . Η έκθεση του υποψηφίου και η εμπειρία σε διεθνή περιβάλλοντα και η έκθεση σε ελεγκτικά, νομικά και κανονιστικά θέματα, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποδείξουν ιστορικό καλής επιχειρηματικής λήψης αποφάσεων και έκθεσης σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες, πολύπλοκες και υψηλής πίεσης καταστάσεις · να έχουν εμπειρία σε δύσκολες επιχειρηματικές καταστάσεις, όπως εταιρική αναδιάρθρωση και διαχειριστική αναδιάρθρωση , καθώς και εμπειρία σε επενδυτικά θέματα.

Απαιτούνται επίσης ισχυρές διαχειριστικές δεξιότητες, δεξιότητες διαπραγμάτευσης υψηλού επιπέδου και αναμφισβήτητα επιχειρηματική ηθική.

Η αποδεδειγμένη ανεξαρτησία από τα ιδρύματα, τις συστημικές τράπεζες, την κυβέρνηση , δανειστές, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διοριστεί υπό την προϋπόθεση της απουσίας προσωπικών ή νομικών κωλυμάτων και περιορισμών, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4 και 16β του Ν. 3864/2010. Οι αιτούντες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τα παραπάνω και να υποβάλουν επίσημη δήλωση κατά το ραντεβού.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για απασχόληση στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου του ΤΧΣ τα δεδομένα τους.ΣΧΟΛΙΑ