Ενέργεια

ΔΕΗ: Σύσταση κοινής εταιρίας με RWE Renewables για ΑΠΕ

  • NewsRoom
ΔΕΗ: Σύσταση κοινής εταιρίας με RWE Renewables για ΑΠΕ

Γιώργος Στάσσης


Τη σύσταση της κοινής εταιρείας με την RWE Renewables ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ Α.Ε., μετά την ανακοίνωση της 1/10/2021, και την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Σύστασης Κοινής Εταιρείας στις 6/10/2021, ανακοίνωσε ότι ακολουθεί η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για την πραγματοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέφερε σε είδος στην ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.ΑΕ. εννέα (9) κατά 100% θυγατρικές της, οι οποίες αναπτύσσουν εννέα (9) φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ έως 940MW, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην Λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου και απέκτησε το 49% της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η RWE Renewables εισέφερε τα αντίστοιχα μετρητά στη ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και απέκτησε το 51% αυτής, διατηρώντας τον αποκλειστικό έλεγχο της Κοινής Εταιρίας, ενώ παράλληλα, έχει εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχου μεγέθους την Ελλάδα, με σκοπό να τα συμπεριλάβει στην κοινή εταιρία.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: Το νέο ΔΣ μετά την εκλογή νέων μελών

Χρηματιστήριο: Γιατί προβληματίζει η άτσαλη υποχώρηση της ΔΕΗΣΧΟΛΙΑ