Ελληνικός Χρυσός: Επιστρέφει αξία στο περιβάλλον

Ελληνικός Χρυσός

Business

Ελληνικός Χρυσός: Επιστρέφει αξία στο περιβάλλον

  • NewsRoom

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε πρόσφατα η Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση παρέμβασης από την Ελληνικός Χρυσός. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε ένα μεγάλο, συνολικό έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής από την μακροχρόνια προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα προηγούμενων χρήσεων. Πρόκειται, μάλιστα, για το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και είναι ενδεικτικό ότι από την έναρξη υλοποίησής του έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε δεσμευτεί να ολοκληρώσει η Ελληνικός Χρυσός, παρ’ ότι ο χώρος δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου επί της δραστηριότητάς της στην περιοχή. Η περιοχή 32.000 τ.μ. που βρίσκεται δίπλα από το Εργοστάσιο Εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, ήταν χώρος απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, διαμορφώθηκε τη δεκαετία του ‘80 και λειτούργησε μέχρι το 1995 – πολύ πριν την ανάληψη της ιδιοκτησίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την Ελληνικός Χρυσός.

Πώς έγινε πράξη το μεγαλόπνοο έργο της αποκατάστασής του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Τα 32.000 τ.μ. όπου αποθηκεύονταν για δεκαετίες, τα παραγόμενα συμπυκνώματα αρσενοπυριτών του μεταλλείου Ολυμπιάδας σήμερα πήραν ζωή και πρασίνισαν με 3.700 ενδημικά φυτά.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι:

• Απομακρύνθηκε ο αρσενοπυρίτης, που ήταν η κύρια πηγή ρύπανσης της περιοχής.
• Έγιναν εκτενείς εργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης από τα υπολείμματα και τα επιβαρυμένα εδάφη.
• Μεταφέρθηκαν τα επιβαρυμένα εδάφη στο σύνολό τους στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεσή τους.
• Ακολούθησαν εργασίες εδαφοκάλυψης και διαμόρφωσης για την επαναφορά του αρχικού αναγλύφου.

• Πραγματοποιήθηκαν εδαφοβελτιωτικά έργα προκειμένου το καθαρό πλέον έδαφος να εμπλουτιστεί και να γίνει κατάλληλο για φύτευση.
• Φυτεύτηκαν 3.700 ενδημικά φυτά που προήλθαν από το ιδιόκτητο φυτώριο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα και η περιοχή πλέον έχει ξεκινήσει να επανέρχεται στη φυσική της πρότερη κατάσταση και να ξαναπρασινίζει.

Σταδιακά, τίποτα δεν θα θυμίζει πώς ήταν επί χρόνια η περιοχή αυτή, καθώς με την πρωτοβουλία αυτή που μόλις ολοκληρώθηκε, επανεντάσσεται αρμονικά στο φυσικό τοπίο.

Σημειώνεται ότι για την ασφαλή διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων, η εταιρεία έχει κατασκευάσει το σύγχρονο Χώρο Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα, όπου παλαιά και νέα κατάλοιπα αποθηκεύονται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη διεθνώς Τεχνολογία της Ξηρής Απόθεσης.

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας και με την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα η Ελληνικός Χρυσός, λειτουργεί υπό αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, υλοποιώντας έργα υψηλής τεχνογνωσίας για την πλήρη αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών, τόσο από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα όσο και παράλληλα με τις εργασίες της. Απώτερος στόχος, άλλωστε, είναι η περιοχή να παραδοθεί συνολικά άρτια στην τοπική κοινωνία μετά το πέρας λειτουργίας των μεταλλείων.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση