Business

Ελλάκτωρ: Τι κρύβει η νέα συμφωνία για την παραχώρηση μετοχών στους Μπάκο – Καϋμενάκη και η κοινή τους θέση με τη πλευρά Καλλιτσάντση

Ελλάκτωρ: Τα ασφαλιστικά μέτρα της Greenhill απορρίφθηκαν

Γιάννης Καϋμενάκης – Δημήτρης Μπάκος


Από «40 κύματα» φαίνεται να περνά η πολυσυζητημένη συμφωνία για την απόκτηση των μετοχών του ομίλου Ελλάκτωρ από το σχήμα των εφοπλιστών και ιδιοκτητών της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αστέρα Τρίπολης Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καΰμενάκη.

Ενώ απομένουν άλλες 12 μέρες μέχρι την κρίσιμη γενική συνέλευση της 27ης Ιανουαρίου, ο εισηγμένος στο χρηματιστήριο κατασκευαστικός όμιλος ανακοίνωσε μια σύνθετη συμφωνία, η ολοκλήρωση της οποίας προβλέπεται να γίνει στα τέλη του προσεχούς Ιουλίου. Με βάση την ανακοίνωση εκείνο που προκύπτει είναι ότι τα δικαιώματα ψήφου για το 25,58% των μετοχών του Ελλάκτωρα ΕΛΛΆΚΤΩΡ 3,64% 2,28 θα ασκηθούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην επικείμενη γενική συνέλευση.

Και τούτο γιατί το 5% των συγκεκριμένων δικαιωμάτων ψήφου θα εκφράζει άμεσα την εταιρεία INVESCO FINANCE, συμφερόντων των Μπάκου – Καΰμενάκη. Το υπόλοιπο 20,58% των δικαιωμάτων ψήφου θα ασκηθεί  από μια δεύτερη εταιρεία των εφοπλιστών, την AKRON TRADE , από κοινού όμως με την κυπριακή εταιρεία PEMANOARO η οποία ανήκει στους αδελφούς Σάκη και Δημήτρη Καλλιτσάντση.  Όπως όμως τονίζεται στην ανακοίνωση, στην εταιρεία των Καλλιτσάντσιδων θα δίνει οδηγίες για την άσκηση δικαιωμάτων η δεύτερη εταιρεία των Μπάκου-Καΰμενάκη…

Όπως με σαφήνεια προκύπτει η αρχική συμφωνία που είχε ανακοινωθεί και ήταν δεσμευτική και η οποία αφορούσε την απόκτηση του 18,33% των μετοχών του Ελλάκτωρα καταργήθηκε εν τοις πράγμασι. Αντ΄αυτής έχει δομηθεί μια νέα συμφωνία, η «αρχιτεκτονική» της οποίας βασίζεται στα εξής:

Η AKRON TRADE, που είναι η δεύτερη εταιρεία του σχήματος των εφοπλιστών έχει συμφωνήσει να αγοράσει στις 26 Ιανουαρίου, δηλαδή την παραμονή της κρίσιμης Γενικής Συνέλευσης 25,6 εκατ. μετοχές του Ελλάκτωρα. Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο περίπου 11,94%.  Από εκεί και πέρα, και για τους προσεχείς έξι μήνες, θα αγοράζει τμηματικά μετοχές οι οποίες στο τέλος της ημέρας θα είναι 54,8 εκατ. κομμάτια, που αντιστοιχούν στο 25,58% του ομίλου.

Από την ανακοίνωση δεν προκύπτει το συμφωνηθέν τίμημα για την εξαγορά. Επίσης, από το συνολικό «καλάθι» των μετοχών αυτών τα περίπου 4,8 εκατ, κομμάτια ήταν στο χαρτοφυλάκιο της κυπριακής εταιρείας των αδελφών Καλλιτσάντση και δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική συμφωνία για την παραχώρηση του 18,33% στους Μπάκο και Καΰμενάκη. Η πρώτη εταιρεία των οποίων, INVESCO FINANCE,  έχει αποκτήσει  και διακράτει μέχρι τώρα ποσοστό οριακά πάνω από το 5%.

Αν μη τι άλλo, όλα αυτά συνθέτουν ένα «σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες» και εκ των πραγμάτων όλα θα κριθούν στην γενική συνέλευση του κατασκευαστικού ομίλου που θεωρείται η «μητέρα των μαχών» για τον έλεγχο της εξουσίας στον Ελλάκτωρα.

Στην απέναντι πλευρά του σχήματος των εφοπλιστών, βρίσκονται οι ολλανδοί της Reggeborgh, οι οποίοι ελέγχουν άμεσα το 14,176% του Ελλάκτωρα έχοντας option συμφωνίας με τον Λεωνίδα Μπόμπολα για την απόκτηση ενός επιπλέον ποσοστού 12,55%. Με αυτά τα δεδομένα το συγκεκριμένο σχήμα θα ασκήσει από κοινού στη Γενική Συνέλευση δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 26,72% των μετοχών του κατασκευαστικού ομίλου. Θα έχουν δηλαδή ένα προβάδισμα  της τάξεως των 1,14 ποσοστιαίων μονάδων από το σχήμα των εφοπλιστών.  Αν και πηγές της αγοράς εικάζουν ότι οι Ολλανδοί έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη εξουσίας έχοντας έλθει σε συμφωνία υποστήριξης και με άλλους μετόχους. Κάτι το οποίο, βέβαια, μένει να αποτυπωθεί και στην πράξη.

Σε ότι αφορά τις κινήσεις των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη σαφώς και η μεγαλύτερη αίσθηση προκύπτει από το γεγονός της κοινής γραμμής που θα έχουν στη Γενική Συνέλευση με τους αδελφούς Καλλιτσάντση. Γραμμή η οποία προκύπτει βεβαίως από την ευθεία διασύνδεση με την κυπριακή εταιρεία PEMANOARO. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός  ότι ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης έχει διαχωρίσει τη θέση του με τον αδελφό του Σάκη αποχωρώντας μόλις πρόσφατα από το Διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ.

Υπό αυτές τις συνθήκες έχει σαφώς ενδιαφέρον το πως βρέθηκε, αν βρέθηκε, το montus viventi, για τη συμφωνία παραχώρησης των επιπλέον μετοχών που από κοινού και τα δύο αδέλφια κατείχαν στην κυπριακή εταιρεία…

Η επίσημη ανακοίνωση της Ελλάκτωρ

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 15.01.2021 από μετόχους της, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου.

Ι. 1. Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A. (το οποίο ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει ότι, η συμφωνία μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (ήδη γνωστοποιηθείσα την 18η Δεκεμβρίου 2020) έληξε την 12.01.2021, χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%) από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ειδικότερα ορίζεται σε έτερη γνωστοποίηση (βλ. κατωτέρω υπό ΙΙ) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία.

Συγκεκριμένα:

Καταληκτική ημερομηνία της συμφωνίας: 12.01.2021

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την εκπνοή της 12.01.2021:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής 18,3346% και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωνόταν σε: άμεση συμμετοχή 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), έμμεση συμμετοχή 0% και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 23,3348% (ήτοι 50.000.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την παρέλευση της 12.01.2021:
(i) άμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η συμμετοχή της INVESCO FINANCE SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας κατέρχεται του ορίου 20% και διαμορφώνεται στο 5%.

2.Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A., ενημερώνουν ότι συνεπεία της μη υλοποίησης της από 17.12.2020 συμφωνίας, κατά τα ανωτέρω υπό Ι.1, την 12.01.2021 η συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας διαμορφώνεται ως εξής: (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) (ii) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE SA ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα (άρθρο 10 παρ. α ν. 3556/2007, όπως ισχύει).

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται συνεπεία της λήξης την 12.01.2021 της συμφωνίας της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (που γνωστοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020), μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%), η οποία εξέπνευσε χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ορίζεται σε διαφορετική γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό ΙΙ.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και της INVESCO FINANCE SA, στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας την 12.01.2021 κατέρχεται του ορίου 20%, και να διαμορφώνεται πλέον στο 5%.

ΙΙ. 1. Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANPORT S.A. (το οποίο ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), ενημερώνει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ότι δυνάμει της από 13.01.2021 συμφωνίας με το νομικό πρόσωπο Pemanoaro Limited, αποκτά 44.101.876 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήτοι ποσοστό συμμετοχής 20,5822% όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στις Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας: 13.01.2021

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την από 13.01.2021 συμφωνία:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την από 13.01.2021 συμφωνία:

Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),
(ii) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

B. (i) δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της συναφθείσας συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι 20,5822% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της συμφωνίας απόκτησης συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 20,5822% (ήτοι 44.101.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), έμμεση συμμετοχή 0% και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 20,5822% (ήτοι 44.101.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 20%.

2.Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, τα οποία κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA., ενημερώνουν για απόκτηση συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία της από 13.01.2021 συμφωνίας του προαναφερόμενου νομικού προσώπου, που αφορά στην απόκτηση συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ήτοι ποσοστού 20,5822% (και αριθμό μετοχών 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου).
Κατόπιν τούτου η έμμεση συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας διαμορφώνεται ως εξής:
Ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας :13.01.2021
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την από 13.01.2021 συμφωνία:
Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) μέσω του νομικού προσώπου INVESCO FINANCE SA, και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την από 13.01.2021 συμφωνία:
Α. (i) άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)
(ii) έμμεση συμμετοχή 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) μέσω του νομικού προσώπου INVESCO FINANCE SA, και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Β. (i) δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της συναφθείσας συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 20,5822% (ήτοι 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. υπέρβαση του ορίου 20%.
Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα της συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου θα διαμορφωθεί ως εξής: άμεση συμμετοχή 0% και έμμεση συμμετοχή 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) και δικαιωμάτων ψήφου 25,5824% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκoυ και Ιωάννη Καϋμενάκη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 25%.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Τα νομικά πρόσωπα INVESCO FINANCE SA και AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα (άρθρο 10 παρ. α ν. 3556/2007, όπως ισχύει).

Η INVESCO FINANCE SA κατέχει άμεσα 10.714.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ε ήτοι ποσοστό 5,0002% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

Η από 13.01.2021 συμφωνία μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA καιPEMANOARO LIMITED που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη θα υλοποιηθεί κατά τα ακόλουθα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Aπό τη σύναψη της προειρημένης από 13.01.2021 συμφωνίας (βλ. υπό ΙΙ) μεταξύ της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και της PEMANOARO LIMITED, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου στο οποίο η εν λόγω συμφωνία αφορά (ήτοι, ποσοστό 20,5822% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου το οποίο αντιστοιχεί σε 44.101.876 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ) θα ασκούνται από την PEMANOARO LIMITED με βάση τις οδηγίες που θα δίδει η AKRON TRADE AND TRANSPORT SA.

Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας που προαναφέρθηκε και μέχρι τη λήξη/εκπνοή της, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η AKRON TRADE AND TRANSPORT SA θα δίδει οδηγίες στην PEMANOARO LIMITED για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στα 44.101.876 μετοχών που κατέχει η PEMANOARO LIMITED ήτοι ποσοστό 20,5822% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ανέρχεται του ορίου 20%, και η συμμετοχή των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη ανέρχεται πλέον του ορίου 25%.

Διαβάστε επίσης: 

Ελλάκτωρ: Γιατί καθυστερεί η μεταβίβαση των μετοχών σε Μπάκο – Καϋμενάκη

Ελλάκτωρ: Κλιμακώνουν τον «πόλεμο» οι Ολλανδοί θέτοντας 5 ερωτήματα

Ελλάκτωρ: Γιατί απορρίπτουμε την πρόταση της ReggeborghΣΧΟΛΙΑ