• Business

  ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η καταβολή μερίσματος 0,202 ευρώ/μετοχή

  Έλαστρον

  Έλαστρον


  Τη διανομή μερίσματος €0,2020/μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της ΕΛΑΣΤΡΟΝ, με ημερομηνία έναρξης καταβολής την 28η Αυγούστου.

  Ειδικότερα, η ΓΣ των μετόχων της ΕΛΑΣΤΡΟΝ αποφάσισε τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  2. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), η διανομή μερίσματος και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 3.718.989,48, ήτοι ευρώ 0,2020 ανά μετοχή, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής, ως ακολούθως:

  Α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022 η 23η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη.

  Β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2022 (record date), η 24η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη

  Γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2022 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 28η Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα.

  3. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

  4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

  5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Τέντε Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611 από την ελεγκτική εταιρεία «RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «RSM GREECE A.E.» για την χρήση 2023 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

  7. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για αγορά μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως 1.841.084 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από ένα ευρώ (1,00) έως τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

  8. Χορηγήθηκε η, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

  9. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

  10. Αναγνώσθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, για τη χρήση του 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

  11. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

  Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.

  Διαβάστε επίσης

  Alpha Bank: Δύο νέα μέλη στο ΔΣ της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

  ΑΔΜΗΕ: Αποκτά το 25% της EuroAsia Interconnector

  ΣΕΒΕ: Βιώσιμη ανάπτυξη εξαγωγών και οικονομίας αναμένεται από τη νέα κυβέρνηση  ΣΧΟΛΙΑ