Χρηματοδοτικές λύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σταθερό επιτόκιο από την Εθνική Τράπεζα

Business

Χρηματοδοτικές λύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σταθερό επιτόκιο από την Εθνική Τράπεζα

 • NewsRoom

Χαρακτηρίζονται «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» και όχι άδικα. Ο λόγος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού επιχειρείν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, ταυτόχρονα, βασικό πυλώνα όχι μόνο της οικονομίας της χώρας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και εισόδημα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Οι σχεδόν 870.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας συνεισφέρουν στην οικονομία μας με κύκλο εργασιών της τάξης των 128 δισ. ευρώ, ενώ το 80% αυτών αντιστοιχεί σε ατομικές επιχειρήσεις. Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι λοιπόν αποφασιστικής σημασίας για την οικονομία μας.

Αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις παραμέτρους και έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι η δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας πρέπει να υποστηρίζεται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, η Εθνική Τράπεζα στέκεται διαχρονικά στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους.

Ιδιαίτερα, τώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και τα επιτόκια ανεβαίνουν, η Εθνική Τράπεζα παρέχει, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις με εγγύηση 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), με δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για μέρος ή για τη συνολική διάρκεια του δανείου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 έτη.

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του προγράμματος χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF) για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

Επομένως, κάθε μικρομεσαία ή ατομική επιχείρηση, μπορεί να λάβει χρηματοδότηση μέχρι €5 εκατ. για να καλύψει ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Χρηματοδοτικές λύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σταθερό επιτόκιο από την Εθνική Τράπεζα

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη:

 • Δάνεια τακτής λήξης, διάρκειας 5-7 ετών (υπό προϋποθέσεις, έως και 10 έτη) για:
  • τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
  • την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα
  • την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
 • Ανακυκλούμενα όρια, διάρκειας 3-5 ετών (υπό προϋποθέσεις έως και 10 έτη) για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου(1) και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τώρα τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για 3, 5, 7 ή και 10 έτη, για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει επιπλέον:

 • ευελιξία στη μορφή χρηματοδότησης
 • δυνατότητα περιόδου χάριτος
 • ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.

Πώς μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε

Ελάτε τώρα στην Εθνική Τράπεζα και συζητήστε με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο για να σας προτείνει τη λύση που ταιριάζει στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Στη συνέχεια, υποβάλλετε αίτηση, μαζί με το επενδυτικό σας σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το εν λόγω πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του EGF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ.

Ανακαλύψτε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας εδώ.

———————–

 • Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).