Business

Alpha Trust Ανδρομέδα: Στις 3 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

  • NewsRoom
Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος Alpha Trust, λογοτέχνης

Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος Alpha Trust, λογοτέχνης


Στις 3 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, θα  πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.,  η οποία μεταξύ άλλων θα κληθεί να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου μέλος ΔΣ και την έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 03 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” που βρίσκονται στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη της χρήσης του έτους 2021.

4. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2021.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2021.

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2021 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α’ εξάμηνο της επόμενης.

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9. Έγκριση και παράταση διάρκειας συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.

10. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του έτους 2021.

11. Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

12. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.

13. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου.

14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2022, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” που βρίσκονται στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ.21.

Διαβάστε επίσης:

Jumbo: Στις 5 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση για έκτακτη διανομή και διεύρυνση ΔΣ



ΣΧΟΛΙΑ