Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η πώληση του πακέτου «Jupiter» έναντι 337,1 εκατ. ευρώ

  • Ευγενία Τζώρτζη
Alpha Bank

Alpha Bank


Ολοκληρώθηκε η πώληση του Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (γνωστό ως «Jupiter»), από την Alpha Bank προς την εταιρεία Lana Securitization S.à.r.l., έναντι 337,1 εκατ. ευρώ. Η λογιστική αξία του πακέτου ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια που περιλαμβάνει είναι εξασφαλισμένε κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική συναλλαγή που γίνεται στην τραπεζική αγορά, μετά το «Amοeba» της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Lana Securitization χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με την Apollo Global Management, LLC και από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (International Finance Corporation – IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, η τράπεζα προέβη στις 29/11 στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με κοινοπραξία η οποία αποτελείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με την Apollo Global Management, LLC και από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (International Finance Corporation – IFC), για την πώληση μικτού χαρτοφυλακίου:

(i) Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (το «Χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων») και, από κοινού με την Εταιρία του Ομίλου Alpha Leasing Α.Ε.,

(ii) μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ανακτηθέντων ακινήτων οφειλετών στην Ελλάδα (το «Χαρτοφυλάκιο Ανακτηθέντων Ακινήτων»), με συνολική λογιστική αξία ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ (πριν από προβλέψεις) και 56 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2018.

Όπως σημείωνε στην ίδια ανακοίνωση, το τίμημα της συναλλαγής για το Χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ανέρχεται σε 337,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 33,6% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, ενώ το τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Ανακτηθέντων Ακινήτων ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ.

Επίσης, με βάση την ανακοίνωση της 29ης Νοεμβρίου, η ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά το Χαρτοφυλάκιο Ανακτηθέντων Ακινήτων η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση NPLs 2,1 δισ. στην Hoist Finance