Business

Agile Management: Ένα ευέλικτο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης

  • NewsRoom
Κώστας Κεφαλάκης, Chief Transformation Officer, Roche Hellas

Κώστας Κεφαλάκης, Chief Transformation Officer, Roche Hellas


Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η επιτυχία μιας εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να εξελίσσεται και να υιοθετεί μοντέλα οργάνωσης που επιτρέπουν την ταχύτερη αφομοίωση των εξελίξεων και της καινοτομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια νέες, περισσότερο ευέλικτες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις διοίκησης, όπως το Agile Framework που ήδη εφαρμόζεται στον δυναμικό χώρο της τεχνολογίας.

Ο Κώστας Κεφαλάκης, Chief Transformation Officer στη Roche Hellas, μας εξηγεί πώς ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να καθορίσει την καθημερινότητα και την κουλτούρα μιας παγκόσμιας φαρμακευτικής εταιρείας, που για 125 χρόνια πρωτοπορεί στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών.

  • Τι ήταν αυτό που ώθησε τη Roche να υιοθετήσει τις αρχές του Agile framework;

Η Roche έχει μια μακρά ιστορία επιστημονικής αναζήτησης, καινοτομίας και ανάπτυξης λύσεων που αλλάζουν τις ζωές των ασθενών. Κι αυτή η κληρονομιά συνεχίζει να καθοδηγεί τα βήματά της στο μέλλον: συνεχίζει να ηγείται σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, να εξερευνά και να ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών και αναζητά διαρκώς νέους τρόπους για να προσθέσει αξία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία.

Η επιτυχία αυτής της αποστολής δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε μια ευρύτερη κουλτούρα καινοτομίας. Μια κουλτούρα που διαπερνά το μοντέλο λειτουργίας της και καθοδηγεί τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων της, καθημερινά. Με αυτό το σκοπό εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια ένα νέο πρότυπο διοίκησης, το οποίο μας επιτρέπει να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά, να αξιοποιούμε το ταλέντο των ανθρώπων μας και να συνεργαζόμαστε πιο εποικοδομητικά με τους εμπλεκόμενους στο σύστημα υγείας.

  • Πού εντοπίζονται οι αλλαγές που φέρνει το νέο μοντέλο;

Έχουμε αναθεωρήσει, κατ’ αρχάς, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έννοια της ηγεσίας, αφήνοντας πίσω στερεότυπα του παρελθόντος σε σχέση με την ιεραρχία, αλλά και τις λογικές «σιλό» εντός του οργανισμού. Δίνουμε περισσότερη έμφαση στην ατομική πρωτοβουλία και ευθύνη, αλλά και στην αποτελεσματικότερη δικτύωση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, παρέχουμε στις ομάδες μας την ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις που στο παρελθόν θα έπρεπε να εγκρίνονται από την ιεραρχία. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συνεργαστούν, να συμμετέχουν, να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον ευελιξίας.

Θα έλεγα πως με τον agile τρόπο λειτουργίας μας έχουμε «επανεφεύρει» ουσιαστικά τον οργανισμό μας, αλλάζοντας όχι μόνο τις μεθόδους και τη δομή μας, αλλά την ίδια την κουλτούρα μας.  Για να μπορούμε να εξελισσόμαστε διαρκώς και να μαθαίνουμε, τόσο από τις  επιτυχίες, όσο και από τα λάθη μας.

  • Ποια είναι τα οφέλη που βλέπετε στην καθημερινότητα του οργανισμού;

Η ευελιξία είναι για εμάς το όχημα, ώστε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στην επιστήμη μας, αλλά και στην επαφή μας με τους ασθενείς και τους συνεργάτες μας.

Το νέο μοντέλο οργάνωσης, μας ωθεί να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε όχι μόνο διαφορετικά, αλλά και ταχύτερα. Μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά, βελτιώνοντας όχι μόνο στις εσωτερικές μας λειτουργίες, αλλά και τις συνεργασίες μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο σύστημα υγείας: περνάμε από την απλή διαχείριση σχέσεων, στη «συνδημιουργία» και στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, που προσθέτουν αξία στους ασθενείς και στο σύστημα υγείας.

  • Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η διαδικασία μετασχηματισμού της Roche;

Σήμερα, οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν στη Roche, εκπλήσσονται με το βαθμό ελευθερίας και αυτονομίας που παρέχει η νέα μας οργάνωση. Νιώθουν στην πράξη μέλη μιας ομάδας που καινοτομεί, όχι μόνο στην επιστήμη της, αλλά σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, κάνοντας ένα βήμα μπροστά σε σχέση με παλιά μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης.

Αυτό είναι, θα έλεγα, το πιο αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια. Αξιοποιώντας, λοιπόν, την εμπειρία που αποκτούμε μέρα με τη μέρα, συνεχίζουμε τη δυναμική διαδικασία μετασχηματισμού της Roche. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε, να ανοίγουμε νέους δρόμους και να αξιοποιούμε νέους τρόπους συνεργασίας, για να υπηρετήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την αποστολή μας: να κάνουμε τώρα αυτό που οι ασθενείς θα χρειαστούν αύριο.ΣΧΟΛΙΑ