Business

Χάθηκαν 108 δισ ευρώ εξαιτίας της κρίσης


Πάνω απο 108 δισ ευρω εχουν “χαθεί” απο τις τράπεζες  από το 2009 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Καθημερινή απο τα 108 δισ τα  42 δισ  φαίνεται να έχουν στην κυριολεξία εξαφανισθεί μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, όταν ξεκίνησε πάλι να συζητιέται το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη.

Oι λόγοι εκροής των δισεκατομμυρίων από την ελληνική αγορά είναι: α) είτε εξαιτίας πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από ιδιώτες, β) είτε επειδή έγιναν καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, γ) είτε, λόγω πληρωμών που έκανε το ελληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό, προς οργανισμούς και πιστωτές, προκειμένου να κλείσει υποχρεώσεις του.

Όποια και αν είναι η αιτία για την δραματική μείωση του χρήματος που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται να υπερβαίνει κατά πολύ τη συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ, αντικατοπτρίζει τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας και χρηματοδότησης της οικονομίας.

Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί: η συνολική διαθέσιμη ποσότητα χρήματος στην ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί πλέον στα επίπεδα των 153 δισ. ευρώ από 262 δισ. το φθινόπωρο του 2009. Από αυτά τα 153 δισ., τα 26,9 δισ. κυκλοφορούν ως μετρητό αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Η διαθέσιμη ποσότητα χρήματος τον Ιούνιο του 2012 μειώθηκε δραματικά, όταν έπειτα από δυο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις η πολιτικοοινομική αβεβαιότητας οδήγησε στον περιορισμός του χρήματος από τα 176 δις ευρώ στα 85,76 δισ.

Ωστόσο, παρά την μείωση της διαθέσιμης ποσότητος χρήματος, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην ποσότητα του κυκλοφορούντος χρήματος εξαιτίας των αποταμιεύσεων που είχαν αναληφθεί από τις τράπεζες.

Συγκεκριμένα από τα 18,49 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2009 τα μετρητά στην αγορά έφτασαν τα 21,4 τον Ιούνιο του 2012.

Η τάση αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το νόμισμα σε κυκλοφορία ανέρχεται στα 26,9 δισ. ευρώ. σε αντίθεση με την κυκλοφορία χρήματος,η οποία το τελευταίο έτος έχει μειωθεί κατά 22,3%.

Ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2012 έως και τα τέλη του 2014 παρατηρείται αύξηση του χρηματικού αποθέματος από τα 176 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012 στα 196,3 δισεκατομμύρια πέρυσι τον Νοέμβριο.

Η αύξηση αυτή των 20 δισ. αποδίδεται τόσο στην μερική επιστροφή καταθέσεων από το εξωτερικό όσο και στην είσοδο νέων κεφαλαίων. Όμως, και η αυξητική αυτή τάση σταμάτησε, όταν άρχισε και πάλι να κλιμακώνεται η πολιτικοοικονομική αβεβαιότητα με τη χώρα να οδεύει προς τις εκλογές του Ιανουαρίου, αλλά και την καθυστέρηση της αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος από τους εταίρους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 196,3 δισ. Τα τραπεζικά αποθέματα μειώθηκαν στα τέλη του περασμένου Αυγούστου κατά 42,864 δισ. τα οποία βγήκαν από την Ελλάδα είτε ως καταθέσεις είτε ως εξυπηρέτησης υποχρεώσεων στο εξωτερικό.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι το χρηματικό απόθεμα στην ελληνική οικονομία υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί μόνο στην περίπτωση επιστροφής καταθέσεων από το εξωτερικό και στην εισροή κεφαλαίων στην αγορά από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Μέχρι τότε οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας θα αποτελούν τροχοπέδη για την όποια ανάπτυξη.

metrtita-thumb-large

Οι δείκτες Μ1, Μ2, Μ3

Η έννοια του «χρήματος σε κυκλοφορία» ή χρηματικό απόθεμα (money supply) περιλαμβάνει όλα τα μετρητά και τις καταθέσεις. Απαρτίζεται από τους δείκτες Μ1, Μ2 και Μ3. Ο δείκτης Μ1 ισούται με το νόμισμα σε κυκλοφορία, δηλαδή τα μετρητά, και τις καταθέσεις μιας ημέρας. Οι τελευταίες ισούνται με το άθροισμα των λογαριασμών όψεως και τρεχούμενων συν αυτών του απλού ταμιευτηρίου. Ο δείκτης Μ2 ισούται με το άθροισμα του δείκτη Μ1 με τις καταθέσεις προθεσμίας έως 2 ετών και τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως 3 μηνών. Ο συνολικότερος δείκτης Μ3 ισούται με το άθροισμα του δείκτη Μ2 (που περιλαμβάνει τον Μ1), των συμφωνιών επαναγοράς (Repos), των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς και των χρεογράφων διάρκειας έως 2 ετών. Ο M3 στα τέλη Αυγούστου είχε συρρικνωθεί στα 153,103 δισ. ευρώ από 196,36 δισεκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2014 και 260,55 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2009.ΣΧΟΛΙΑ