Οικονομία

Τι εισφορές θα πληρώνουν όσοι εργάζονται με τίτλους κτήσης το 2019

fake news


Ασφαλιστικές εισφορές 20,28% καλούνται να καταβάλλουν από την 1η  Ιανουαρίου 2019 όσοι αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών, γνωστά και ως τίτλοι κτήσης ή πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Με την αλλαγή του έτους, για κάθε εισόδημα που εισπράττεται με τίτλο κτήσης θα πρέπει να παρακρατείται το 13,33% για κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ).

Η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση υπεγράφη χθες από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο, και ισχύει από την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Η απόφαση βάζει τέλος στην πολυνομία, καθώς υπενθυμίζεται ότι εδώ και δυο χρόνια όσοι αμείβονταν με τίτλους κτήσης ανήκαν σε μια «γκρίζα ζώνη» και δεν κατέβαλαν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ. Υπενθυμίζεται πως είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης για  συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%). Δεν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν την εισφορά που αναλογεί για κάθε δραστηριότητα (ειδικά αν κάποιος ασκεί παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα -πρ. ΟΑΕΕ-  πρέπει να καλύπτει με ή χωρίς τον τίτλο το ελάχιστο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος).

 Πώς γίνεται η διαδικασία απογραφής

  1. Οι αμειβόμενοι πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής. Ο αντισυμβαλλόμενος απογράφεται εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ.
  2. Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.
  3. Ο αντισυμβαλλόμενος καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στοιχεία για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό.
  4. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εκδότη του παραστατικού μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
  5. Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, υπολογίζεται ως χρόνος στον πρώην ΟΑΕΕ. Ειδικότερα προβλέπεται πως αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εξίσωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης.

Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.


ΣΧΟΛΙΑ