Τράπεζες

Πιο επιθετικά πλάνα για μείωση των «κόκκινων δανείων» υποβάλλουν οι τράπεζες στον SSM

καραβιας-φωκιων-βασιλης-ψαλτης-παυλος-μυλωνας-χρηστος-μεγαλου

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


Ραντεβού με τον SSM έχουν την τελευταία Παρασκευή του Μαρτίου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς, στο πλαίσιο της υποχρέωσης για οριστικοποίηση των πλάνων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έως τα τέλη του 2021.

Τα νέα πλάνα αναμένεται να είναι επιθετικότερα και πιο εμπροσθοβαρή σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι διοικήσεις τον Οκτώβριο και τα οποία προέβλεπαν τη μείωση έως και το 2021 των NPEs κατά 50 δισ. ευρώ, από το επίπεδο των 84 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018.

Συγκεκριμένα:

  • Η Alpha Bank έχει δεσμευθεί για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 8 δις ευρώ από τα 22,5 δις ευρώ που ήταν το υπόλοιπο των NPEs το γ’ τρίμηνο του 2018. Η αγορά προεξοφλεί ότι η νέα διοίκηση θα προχωρήσει σε πιο εμπροσθοβαρείς κινήσεις, αξιοποιώντας το κεφαλαιακό μαξιλάρι που διαθέτει η τράπεζα και δρομολογώντας τιτλοποιήσεις που μπορούν να ενταχθούν είτε στο APS που προτείνει το ΤΧΣ ή το SPV που προτείνει η ΤτΕ.
  • Η Εθνική τράπεζα έχει δεσμευθεί για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων στα 6 δις ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ. ευρώ (στοιχεία γ τριμήνου 2018). Το νέο πλάνο προεξοφλείται πιο εμπροσθοβαρές, αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο προβλέψεων που διαθέτει η τράπεζα και το οποίο της επιτρέπει να κάνει χρήση των εργαλείων για τιτλοποίηση με μεγαλύτερη ευελιξία.
  • Η Eurobank μέσω και της συγχώνευσης με τη Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7,5 + 2 δισ. ευρώ, έχει ανακοινώσει ήδη επιθετική μείωση των NPEs στο επίπεδο των 6,6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 από το σημερινό επίπεδο των 16 δισ. ευρώ (στοιχεία 2018), στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των NPEs στα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Αν και το σχέδιο είναι αυτόνομο η συμμετοχή στο σχήμα του APS θα επιτρέψει την καλύτερη τιμολόγηση της τιτλοποίησης που η διοίκηση έχει δρομολογήσει ήδη.
  • Η τράπεζα Πειραιώς τέλος που έχει κληρονομήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων έχει δεσμευθεί για μείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ (στοιχεία γ τριμήνου 2018).Η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν πέσει στο τραπέζι μεταξύ των οποίων και η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου NPEs σε συνδυασμό με τη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο στόχος θα είναι ακόμη πιο φιλόδοξος και θα προσεγγίζει τα 60 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας μηχανισμούς όπως το Asset Protection Scheme (APS), δηλαδή την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, με βάση την πρόταση που έχει διαμορφώσει το ΤΧΣ και η JP Morgan ή τη μεταφορά σε SPV κόκκινων δανείων με παράλληλη χρήση του αναβαλλόμενου φόρου που έχει προτείνει η ΤτΕ.

Η πρόταση του ΤΧΣ αναμένεται να λάβει την έγκριση της DG Comp εντός του Απριλίου και προβλέπει τη μεταφορά κόκκινων ενυπόθηκων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων ύψους 15 δισ. ευρώ.

Κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία του Σχήματος είναι το κόστος που θα επωμιστούν οι τράπεζες ως προμήθεια που θα καταβάλλεται στο Δημόσιο προκειμένου να κάνουν χρήση της εγγύησης του Δημοσίου, το ύψος της οποίας, όπως σημειώνουν οι τράπεζες, θα πρέπει να είναι «ανεκτό» και όχι πάνω από το επίπεδο του 2% – 2,5%.

Η νεότερη πρόταση της JP Morgan βασίζει τη μεθοδολογία για την τιμολόγηση του κόστους βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί η προμήθεια που θα πληρώνουν οι τράπεζες στην ποιότητα των δανείων (collateral value adjustment) που θα μεταφερθούν στο APS.

Η λύση αυτή προϋποθέτει τη μεταφορά δανείων που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκτησης, αξιολόγηση που θα πρέπει να λάβει υπόψη της και το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς, στο βαθμό που τα ενυπόθηκα δάνεια θα αποτελέσουν τον κύριο όγκο των δανείων που θα μεταφερθούν.

Στο τραπέζι είναι άλλωστε και η πρόταση της ΤτΕ για τη μείωση των κόκκινων δανείων με χρήση του αναβαλλόμενου φόρου, που δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο τις προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους αποθέματα.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, πιο κοντά στην πρόταση της ΤτΕ είναι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό γιατί οι δύο τράπεζες έχουν δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα – NPEs (π.χ. η Alpha Bank έχει απόθεμα περί τα 2 δις ευρώ στα κεφάλαιά της) και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο για τον σκοπό μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, δυνατότητα που περιορίζεται σημαντικά σήμερα λόγω της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.


ΣΧΟΛΙΑ