• ΑΓΟΡΕΣ

  Τράπεζα Πειραιώς: Διέθεσε μετοχές αξίας 4,26 εκ. ευρώ σε 137 στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας

  • NewsRoom
  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς


  Συνολικά 1,3 εκατ. μετοχές, αξίας 4,26 εκατ. ευρώ με βάση το κλείσιμο στο τέλος Νοεμβρίου, μοίρασε η μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, Πειραιώς Financial Holdings, σε στελέχη και υπαλλήλους της, μέσω του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών.

  Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

  Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 16.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους αυτής και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών («Δικαιούχοι»), διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 137 Δικαιούχους, βάσει των εφαρμοζόμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών (Πρόγραμμα Διακράτησης Ανώτατων Στελεχών και Σχήμα Απόδοσης για το 2022), συνολικά 1.307.585 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

  Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 4.262.727,1, βάσει της τιμής κλεισίματος €3,260 της μετοχής της Εταιρείας στις 30.11.2023.

  Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

  Οι Δικαιούχοι που εμπίπτουν στην κατηγορία των μελών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs) έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

  Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.975.419 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,32% του συνόλου των μετοχών της.

  Διαβάστε επίσης

  Τζερόμ Πάουελ (FED): Όλο και πιο πιθανό το σενάριο της «ομαλής προσγείωσης»

  Eurobank: Τα 3 θετικά μηνύματα για την πορεία της ανάπτυξης

  ΟΔΔΗΧ: Έκδοση ετήσιων εντόκων με δικαίωμα αγοράς από φυσικά πρόσωπα  ΣΧΟΛΙΑ