Think Tanks

Alpha Bank: Απαραίτητες οι (εισ)φοροελαφρύνσεις για να αυξηθούν οι επενδύσεις

  • NewsRoom
επιχειρησεις


Nα επεκταθεί η μείωση των επιβαρύνσεων στα εταιρικά κέρδη και να συνοδευτεί από μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προτείνει η Alpha Bank, στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, χαρακτηρίζοντας θετικές τις εξελίξεις με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και την ενέργεια.

Όπως επισημαίνει στην οικονομική της ανάλυση η τράπεζα, είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου, με στόχο να επανέλθουν οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στο προ κρίσης επίπεδό τους, ώστε να μπορέσει τελικά η οικονομία να επιστρέψει σε έναν υψηλό και διατηρήσιμο ρυθμό ανάπτυξης.

Η μείωση της έμμεσης φορολογίας στα προϊόντα των εστίασης και ενέργειας, που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μεταξύ των μέτρων άμεσης εφαρμογής, μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά τα νοικοκυριά και να ενδυναμώσει τη ζήτηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις και, επομένως, αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα.

Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να επιτευχθούν η αναζωπύρωση της επενδυτικής δαπάνης και η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να περιοριστεί η φορολογία στα εταιρικά κέρδη, καθώς και να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να συμπιεσθεί το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων.

Σημειώνεται ότι η επενδυτική δαπάνη, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έχει συρρικνωθεί σημαντικά, φθάνοντας κατά μέσο όρο στο 12,4% του ΑΕΠ την περίοδο 2011-2018, από 24% κατά την περίοδο 2003-2007.

Οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων και αποτελούν τον κύριο παράγοντα της μείωσης των συνολικών επενδύσεων, όπως αποκαλύπτει το παρακάτω γράφημα:
γραφημα
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ανά κατηγορία και παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής

Ελαφρά ανάκαμψη παρουσίασαν οι συνολικές επενδύσεις της χώρας κατά τη διετία 2016-2017. Ωστόσο, το 2018 μειώθηκαν απότομα κατά 12%, κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για την επίτευξη των υψηλών δημοσιονομικών στόχων. Παρ’ όλα αυτά, το 2018 σημειώθηκε ανοδική πορεία της επενδυτικής δαπάνης, για πρώτη φορά μετά το 2007, γεγονός που αποτέλεσε θετική εξέλιξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, εκτιμάται ότι το 2019 οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα θα ανακάμψουν, με ετήσιο ρυθμό μεταβολής +10,1%.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μείωση των επενδύσεων συνοδεύεται, όπως είναι αναμενόμενο, από την αποδυνάμωση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου και της εργασίας (total factor productivity), η οποία, ωστόσο, φαίνεται ότι ανακάμπτει σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε προηγούμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο είχε εκτιμηθεί ότι το επενδυτικό έλλειμμα που συσσωρεύθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης προσεγγίζει τα 77 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο απαιτεί πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης για να καλυφθεί, όπως είχε επισημανθεί, καθώς και την ενεργοποίηση επενδύσεων από κλάδους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το βασικό όχημα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμος ο ρόλος ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αποτελεσματικότερων θεσμών διακυβέρνησης, προκειμένου να τονωθούν οι ζωτικής σημασίας επενδύσεις για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Άλλωστε, η πτώση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν αντανακλά μόνο την επίδραση του οικονομικού κύκλου, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και ποικίλους διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο και οι συνθήκες στο «επιχειρείν».

γραφημα
Δείκτης Ευκολίας Άσκησης Επιχιρηματικότητας

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στη χώρα, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν φορολογικές και θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στα εξής:

– Την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων,
– Την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μέσα από τη δημιουργία νέων και την επέκταση των υπαρχουσών επιχειρήσεων,
– Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης από το εξωτερικό (brain regain) και κατ’ επέκταση
– Την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής.


ΣΧΟΛΙΑ