ΑΓΟΡΕΣ

ΟΔΔΗΧ: Στα ύψη η ζήτηση, στο μηδέν το επιτόκιο στα 3μηνα έντοκα


Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.893 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,03 φορές.

Στη διενέργεια ακόμη μιας δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ .

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,01%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.893 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,03 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.


ΣΧΟΛΙΑ