ΑΓΟΡΕΣ

Moody’s: Θετικό το outlook για τις ελληνικές τράπεζες

moodys

Moody’s


Σε επιβεβαίωση των θετικών προβλέψεών του για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο προχώρησε με σημερινό του σημείωμα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, επαναλαβάνοντας τις προσδοκίες του για βελτιωμένες κεφαλαιακές ροές και μειωμένο ρίσκο ενεργητικού.

Η Moody’s αναμένει συνεχείς βελτιώσεις στους τραπεζικούς ισολογισμούς, παρά τις προκλήσεις που ενδέχεται να επιφυλάσσει το εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον. Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού των τραπεζικών διοικήσεων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των καταθέσεων, σταδιακή μείωση των προβληματικών δανείων και οριακές κερδοφορίες.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαϊδη, Credit Officer στη Moody’s, «οι τράπεζες ενδέχεται να παρουσιάσουν οριακά κέρδη για τα έτη 2019-2020, όσο θα μειώνονται οι προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα λειτουργικά κόστη».

Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η αυξημένη πρόσβαση στο διατραπεζικό δανεισμό, έχουν επιτρέψει από τις αρχές του χρόνου στις ελληνικές τράπεζες να ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως από το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), ενώ περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η σταδιακή βελτίωση της συνολικής οικονομίας αλλά και η εισροή νέου χρήματος στη χώρα, μέσω των ξένων επενδύσεων.

Οι βελτιωμένοι νόμοι για την ανάκτηση δανείων αλλά και η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αναμένεται να οδηγήσουν σε αργή πτώση των «προβληματικών» δανείων, τα οποία οι ελληνικές τράπεζες συγκεντρώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η Moody’s προβλέπει την πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ να ανέλθει  στο 2,2% για το 2019 και στο 2% για το 2020, με τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης για το 2018 να διατηρείται στο 2,1%. Το εγχώριο οικονομικό κλίμα θα συνεχίσει να ανακάμπτει από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδά του, ενώ όσον αφορά στην ανεργία, η εκτίμηση της Moody’s είναι ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος, οι τιμές των ακινήτων θα επανέλθουν με αργό ρυθμό από τα συμπιεσμένα επίπεδά τους, αποτελώντας μία ακόμη πρόκληση για την ανάπτυξη των τραπεζών.