Μετοχές

Στον Large Cap η Cenergy, στη θέση της Grivalia στον Γενικό Δείκτη η Reds


Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που πρόκειται να υλοποιηθούν στη σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών, αναφορικά με την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα,

  • Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «REDS A.E.» Ανάπτυξης Ακινήτων και υπηρεσιών» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 28% και συντελεστή Capping 1.0.

  • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «REDS A.E.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 16%.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «CENERGY HOLDINGS S.A.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 19%.

  • Δείκτης FTSENTR/X.A. Large Cap Net  Συνολικής Απόδοσης

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «CENERGY HOLDINGS S.A.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 19%.

  • Δείκτης FTSEM/X.A. Mid Cap

Οι μετοχές της εταιρείας «CENERGY HOLDINGS S.A.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. Καταναλωτικών Αγαθών» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33%.

  • Δείκτης FTSEΑ/X.A. Αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας

Οι μετοχές της εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Μαΐου 2019ΣΧΟΛΙΑ