Μετοχές

Πλαστικά Κρήτης: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή μετρητών στους μετόχους €0,45/μετοχή

Γιάννης Λεμπιδάκης, πρόεδρος της Πλαστικά Κρήτης

Γιάννης Λεμπιδάκης, πρόεδρος της Πλαστικά Κρήτης


Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 12.320.640 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τη
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ από 1,43 σε 0,98 ευρώ.

Μετά από αυτά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 26.831.616 και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ.

Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους Μετόχους από τα χρηματικά της διαθέσιμα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 29.08.2022:
Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου

Τρίτη 30.08.2022:
Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)

Δευτέρα 05.09.2022:
Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η ληφθείσα απόφαση για την επιστροφή κεφαλαίου.ΣΧΟΛΙΑ