• Μετοχές

  Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΑΛΦΑ, ΙΝΤΚΑ και ΠΕΙΡ

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  BUY HOLD SELL


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 14-05-24

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 14/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική. Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 1357 μονάδες. Ο ΓΔ συνέχισε διορθωτικά χωρίς κάποια σηματοδότηση και αλλαγή στην τεχνική εικόνα. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 15/5 είναι το υψηλό 120 ημερών στις 1486 μονάδες.

  Τον δείκτη στηρίζει η μεσοπρόθεσμη στήριξη στις 1435 μονάδες, ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1435 μονάδες και το όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική στις 1357 μονάδες.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 14/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική. Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 1161 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε διορθωτικά χωρίς κάποια σηματοδότηση και αλλαγή στην τεχνική εικόνα. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 15/5 είναι το υψηλό 120 ημερών στις 1294 μονάδες.

  Στηρίξεις είναι η μεσοπρόθεσμη στήριξη στις 1268 μονάδες, ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1237 μονάδες, η τοπική ανερχόμενη Α1 στις 1167 μονάδες και το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική στις 1161 μονάδες.

  ΑΛΦΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 14/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 1,67€. Η μετοχή αφού πλησίασε ξανά την κατερχόμενη Κ1 γύρισε καθοδικά και πέτυχε την διάσπαση του ΕΜΑ30.

  Για την 15/5 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι το όριο αντιστροφής της τάσης σε ανοδική στα 1,67€ η κατερχόμενη Κ1 στα 1,65€ και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 1,62€ που σε περίπτωση υπέρβασής τους ανοίγει ο δρόμος προς το υψηλό των 120 ημερών στα 1,79€.

  Τη μετοχή στηρίζουν ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 200 ημερών (ΕΜΑ200) στα 1,54€ και το τοπικό χαμηλό κλείσιμο στα 1,52€ που μπορεί να λειτουργήσει ως στήριξη.

  ΙΝΤΚΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 14/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική με προειδοποίηση αντιστροφής ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 3,18€ (κλείσιμο). Η μετοχή μετά την σηματοδότηση αντιστροφής της τάσης δεν κατάφερε να εκδηλώσει μια αξιόλογη ανοδική κίνηση.

  Πέτυχε την επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση προειδοποίησης για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική. Παραμένει ενεργός ο τοπικός ανοδικός σχηματισμός που έχει ανοδικό στόχο στην περιοχή των 4,11€.

  Για την 14/5 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι η τοπική αντίσταση στα 3,93€, που μαζί με τον εκθετικός μέσος όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 3,58€ αποτελούν εμπόδια στην ανοδική κίνηση για την επίτευξη του ανοδικού στόχου.

  Τη μετοχή στηρίζουν το τοπικό χαμηλό στα 3,46€ καθοδική διάσπαση του οποίου ακυρώνει τον ανοδικό σχηματισμό και στόχο, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται το όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική στα 3,18€, και ο εκθετικός μέσος όρος των 200 ημερών (ΕΜΑ200) στα 3,03€.

  ΠΕΙΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 14/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 3,72€.

  Η μετοχή κατάφερε την υπέρβαση του ΕΜΑ30 και την παραμονή της τιμής της ψηλότερα από αυτόν με αποτέλεσμα την κατάργηση της προειδοποίησης για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης σε καθοδική.

  Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός ΩΚΩ με δύο αριστερούς «ώμους» που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 3,50€ ο οποίος ακυρώνεται με υπέρβαση των 4,03€ (κλείσιμο) όπως και ο σχηματισμός διπλού πυθμένα αντίθετης κατεύθυνσης και πρόγνωσης που έχει ανοδικό στόχο στα 4,25€ με αποτέλεσμα να υπάρχει μάχη για την κατεύθυνση της μετοχής.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 14/5 είναι τα 4,03€ που αποτελούν αντίσταση και πιέζουν την τιμή καθοδικά, τυχόν υπέρβαση των οποίων ακυρώνει τον καθοδικό στόχο στα 3,50€.

  Στηρίξεις αποτελούν ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 3,85€. το όριο αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική στα 3,72€ και η παλιά μεσοπρόθεσμη στήριξη στα 3,57€.

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 14/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 4967 μονάδες.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 14/5 είναι οι 5265 μονάδες που αποτελούν το υψηλό των 120 ημερών και αναμένεται να λειτουργήσουν ως αντίσταση.

  Τον δείκτη στηρίζουν ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 5138 μονάδες και το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική στις 4967 μονάδες. Πολύ χαμηλότερα βρίσκεται και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 200 ημερών (ΕΜΑ200) στις 4792 μονάδες.

  Διαβάστε επίσης:

  ΔΑΑ και Optima στον MSCI Small Cap

  Coca Cola: Πώς κάλυψε το χρηματιστηριακό κενό 2 ετών και τα κέρδη 80%!

  Αποκάλυψη για Καρώνη – JP Morgan: «Υπάρχει ”bad blood” και το deal κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα»  ΣΧΟΛΙΑ