ΑΓΟΡΕΣ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παράταση δύο μηνών στην δημοσιοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων στην Εναλλακτική Αγορά

  • NewsRoom


Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης κατά δυο μήνες για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ενταγμένων εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά προβλήματα και τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης κατά δυο μήνες, και συγκεκριμένα έως την 30η Ιουνίου 2020, για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ενταγμένων εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τη χρήση που λήγει 31.12.2019.


ΣΧΟΛΙΑ