ΑΓΟΡΕΣ

Axia: Σύσταση αγοράς για την Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο τα €2,2

Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων σύμβουλος, Τράπεζα Κύπρου

Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Κύπρου


«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαίωσαν ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει αρχίσει να επωφελείται από την ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητά της», εξηγεί η Axia σε report που συστήνει «αγορά» για τη μετοχή μειώνοντας, ωστόσο, την τιμή στόχο στα 2,2 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφορικά με τη Lone Star, η Axia εκτιμά ότι δεν προτίθεται να υποβάλει άλλη προσφορά για την Τράπεζα.

Η Lone Star έχει ολοκληρώσει τρεις διαδοχικές προσφορές για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με την τελευταία να τιμολογείται στα 1,51 ευρώ ανά μετοχή. Και οι τρεις απορρίφθηκαν. Νωρίτερα, η Lone Star ανακοίνωσε ότι «δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά για την Τράπεζα Κύπρου», επισημαίνει η Axia.

Στα λειτουργικά σημεία, η άνοδος των επιτοκίων της ΕΚΤ σηματοδοτεί μια γρήγορη αύξηση του καθαρού εσόδου από τόκους (NII) λόγω της ανατιμολόγησης: (α) των πλεοναζουσών καταθέσεων που είναι ‘παρκαρισμένες’ στην ΕΚΤ, (β) των υπολοίπων δανεισμού που συνδέονται με το Euribor 3M και (γ) της ευκαιρίας να χρησιμοποιηθούν μετρητά σε επενδυτικούς τίτλους.

Τα παραπάνω, εξηγεί η Axia, οδηγούν σε εμπροσθοβαρή αύξηση του NII κατά +30% για το β’ εξάμηνο και το επόμενο έτος σε ετήσια βάση.

Ταυτόχρονα, οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους υποδηλώνουν ότι ο δείκτης κόστους προς έσοδα μπορεί να υπερβεί τους νέους στόχους. Όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, το pro-forma χαρτοφυλάκιο βρίσκεται τώρα σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό NPE (%).

«Ωστόσο, η διοίκηση, και εμείς, είμαστε συνετοί απέναντι σε ορισμένους κλάδους (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, του τουρισμού, των κατασκευών)», επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

Η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους στόχους της σε 10% αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2023, με δείκτη κόστους/εσόδων 50%, 5% NPE και μέρισμα. «Αναθεωρούμε τις προβλέψεις μας για τα κέρδη προ φόρων το 2023/-2024 κατά περίπου 25% λόγω υψηλότερου NII, το 2024 φτάνει το 12,4% η αποδοτικότητα RoTE, παράλληλα με 16% μερισματική απόδοση. Η τράπεζα έχει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αν και η ρευστότητα θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους επενδυτές.

«Επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση αγοράς (Buy) με μειωμένη τιμή στόχο στα 2,2 ευρώ ανά μετοχή για να αποτυπώσουμε αυτή την έλλειψη ρευστότητας και μια χαμηλότερη δυνητική αποτίμηση των ιδιόκτητων real estate (REO). Παρά τις εν λόγω εκπτώσεις, η τιμή στόχος μας μας οδηγεί σε αποτίμηση 0,59 φορές την καθαρή ενσώματη λογιστική αξία (P/TE) για το 2024, ή +73% περιθώριο ανόδου», καταλήγει η Axia.

Διψήφια απόδοση RoTE με υψηλό μέρισμα για το 2023

Δεδομένων των νέων προσδοκιών της ΕΚΤ, η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους στόχους της για επίτευξη διψήφιου RoTE, με “σημαντικό” μέρισμα από το 2023 (προηγουμένως είχε στόχο το 2024), εξηγεί η Axia.

«Κατά την άποψή μας, αυτό είναι εύκολα εφικτό, καθώς η άνοδος του NII από τα επιτόκια, σε συνδυασμό με τη συνεπή μείωση του κόστους, ωθεί τον δείκτη κόστος/έσοδα κάτω από το επιδιωκόμενο 50%. Εκτιμούμε 10,9% το επόμενο έτος, παρά το κόστους κινδύνου 80 μ.β. (+30/40 μ.β. έναντι των προβλέψεων), συνοδευόμενο από δείκτη διανομής μερισμάτων 25% (ή περίπου 10% μεικτή απόδοση).

Διαβάστε επίσης:

Citi: Γιατί το ισχυρό sell-off στις ευρωπαϊκές μετοχές μπορεί να είναι bullishΣΧΟΛΙΑ