• ΑΓΟΡΕΣ

  Άμεση Ανάλυση: Τι συμβαίνει με FTSE 25, ΔΕΗ, TΕΡΝΑ Ενεργειακή, NIKE και TESLA

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 09-02-24

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 1331 μονάδες.

  Ο ΓΔ γύρισε ξανά ήπια καθοδικά χωρίς σηματοδότηση. Η γενική εκτίμηση της τεχνικής εικόνας έχει πλέον τροποποιηθεί αφού η τιμή του ΓΔ παραμένει ψηλότερα από τις 1390 μονάδες. Το κύμα Α από ένα διορθωτικό ΑΒC έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα Β. Η

  πιθανότητα, η μορφή του διορθωτικού ABC να είναι τυπικό flat έχει πλέον ακυρωθεί και βρίσκεται σε ισχύ το ενδεχόμενο της εξέλιξης ενός irregular – running flat.

  Αν επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο η έναρξη του κύματος C που αναμένεται να ακολουθήσει θα σηματοδοτηθεί με την αλλαγή της τάσης σε καθοδική, όμως το μήκος του κύματος C αναμένεται σημαντικά μικρότερο. Ο καθοδικός στόχος είναι δυνατό να προσδιοριστεί αφού επιβεβαιωθεί η έναρξη του κύματος C.

  Η επιβεβαίωση της υπέρβασης των 1390 μονάδων αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο ο ΓΔ να βρίσκεται σε ανοδικό κύμα έχοντας ολοκληρώσει όλη τη διόρθωση στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 αλλά αυτό θα εξεταστεί στη συνέχεια και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 3232 μονάδες.

  Ο FTSE25 γύρισε ξανά ήπια καθοδικά χωρίς σηματοδότηση. Η γενική εκτίμηση της τεχνικής εικόνας έχει πλέον τροποποιηθεί αφού η τιμή του δείκτη παραμένει ψηλότερα από τις 3370 μονάδες. Το κύμα Α από ένα διορθωτικό ΑΒC έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα Β. Η πιθανότητα, η μορφή του διορθωτικού ABC να είναι τυπικό flat έχει πλέον ακυρωθεί και βρίσκεται σε ισχύ το ενδεχόμενο της εξέλιξης ενός irregular – running flat.

  Αν επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο η έναρξη του κύματος C που αναμένεται να ακολουθήσει θα σηματοδοτηθεί με την αλλαγή της τάσης σε καθοδική, όμως το μήκος του κύματος C αναμένεται σημαντικά μικρότερο. Ο καθοδικός στόχος είναι δυνατό να προσδιοριστεί αφού επιβεβαιωθεί η έναρξη του κύματος C.

  Η επιβεβαίωση της υπέρβασης των 3370 μονάδων αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο ο δείκτης να βρίσκεται σε ανοδικό κύμα έχοντας ολοκληρώσει όλη τη διόρθωση στο χαμηλό της 9 Οκτ 23 αλλά αυτό θα εξεταστεί στη συνέχεια και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο στοπ (όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 1117 μονάδες

  Ο τραπεζικός δείκτης γύρισε ξανά καθοδικά χωρίς όμως κάποια σηματοδότηση. Διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 12,52€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή συνέχισε καθοδικά και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών ενώ ταυτόχρονα διέσπασε τον ΕΜΑ30 μεταβάλλοντας την μεσοπρόθεσμη τάση σε καθοδική.

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική κατέβηκε στα 15,90€ (κλείσιμο).

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 14,82€ (κλείσιμο).

  Η τιμή της μετοχής αφού πλησίασε και πάλι στην αντίσταση στα 16,02€ και στην πίεση του ΕΜΑ200 γύρισε έντονα καθοδικά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Διατηρεί την ουδέτερη μεσοπρόθεσμη τάση.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο στοπ (όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική) βρίσκεται στις 16555 μονάδες

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο γερμανικός δείκτης συνέχισε ήπια ανοδικά σχεδόν αμετάβλητος. Στο υψηλό εβδομάδας πέτυχε ξανά νέο υψηλό έτους πάνω από τις 17000 μονάδες. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

  Dow Jones

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο στοπ (όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική) ανέβηκε στις 37575 μονάδες

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο αμερικανικός δείκτης DJI συνέχισε ήπια ανοδικά. Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια σηματοδότηση για την εμφάνιση κάποιας διόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση λόγος ανησυχίας για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων.

  Ευρώ-Δολάριο

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 1,090$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του € έναντι του $ συνέχισε την διόρθωση που άρχισε από την πρώτη εβδομάδα του έτους διατηρώντας την καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος σαφής καθοδικός στόχος.

  WTI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 78,01$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του πετρελαίου μετά την έντονα διορθωτική εβδομάδα αντέδρασε ανοδικά πετυχαίνοντας τη μη επιβεβαιωμένη υπέρβαση του ΕΜΑ10 δείχνοντας αστάθεια και έλλειψη κατεύθυνσης. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η επαφή με την περιοχή που βρίσκει στήριξη η τιμή (λίγο πάνω και στην περιοχή των 70$) έδειξε και πάλι την ισχύ του. Εκεί βρήκε στήριξη το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2023 κάτι που επαναλήφθηκε και το δίμηνο Δεκ 23 – Ιαν 24.

  NIKE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 104,5$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή της μετοχής αντέδρασε ανοδικά χωρίς όμως κάποια νέα σηματοδότηση. Παρέμεινε υπό την πίεση του ΕΜΑ10 και είναι πιθανό να φτάσει μέχρι το κάτω όριο του τριγωνικού σχηματισμού που φαίνεται στο διάγραμμα αναζητώντας στήριξη για την εκδήλωση κάποιας σοβαρής ανοδικής αντίδρασης. Αλλάζουν τα δεδομένα μόνο σε τυχόν υπέρβαση του ΕΜΑ10 και επίτευξη νέου υψηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων

  TESLA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/02/24

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 213,0$.

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά χωρίς σηματοδότηση και διατηρώντας την καθοδική τάση. Προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη για αλλαγή της τάσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διακύμανση της τιμής της βρίσκεται σε ένα πλαγιοκαθοδικό κανάλι όπως φαίνεται στο διάγραμμα με την τιμή της να έχει πλέον φτάσει σε επαφή με το κάτω όριο αυτού του καναλιού. Προς το παρόν φαίνεται να διατηρεί αυτό το μοτίβο κίνησης και έτσι είναι πιθανό η ανοδική αντίδραση να εξελιχθεί σε μια ανοδική αντίδραση προς το επάνω όριο του καναλιού.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας  ΣΧΟΛΙΑ