• ΑΓΟΡΕΣ

  Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Alpha, ΔΕΗ, Ideal, Intracom, Fourlis, Tesla, πετρέλαιο και χρυσό

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 17-05-24

  Γενικός Δείκτης

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 1357 μονάδες.

  Ο ΓΔ συνέχισε ήπια διορθωτικά αλλά και πάλι στο υψηλό ημέρας πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών στις 1505 μονάδες. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

   

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 3297 μονάδες.

  Ο FTSE25 συνέχισε ήπια ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών στις 3660 μονάδες. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

   

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 1161 μονάδες.

  Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό 120 ημερών στις 1346 μονάδες. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

  Alpha Bank (ΑΛΦΑ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση αντιστράφηκε σε ανοδική.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 1,52€

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά και η προειδοποίηση για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική επιβεβαιώθηκε με τη σχετική σηματοδότηση αφού η τιμή της βρέθηκε αρκετά ψηλότερα από το όριο αλλαγής της τάσης. Στόχος η προσέγγιση της αντίστασης στα 1,78€ και η επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών ώστε να υπάρξει ανοδική συνέχεια.

   

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση αντιστράφηκε σε ανοδική.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 10,91€

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά και η προειδοποίηση για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική επιβεβαιώθηκε με τη σχετική σηματοδότηση αφού η τιμή της βρέθηκε ψηλότερα από το όριο αλλαγής της τάσης. Στόχος η άμεση υπέρβαση της Κ1 και της αντίστασης στα 12,02€ ώστε να υπάρξει ανοδική συνέχεια.

   

  IDEAL Holdings (ΙΝΤΕΚ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση αντιστράφηκε σε καθοδική.

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 6,40€ .

  Η μετοχή συνέχισε καθοδικά και η προειδοποίηση για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική επιβεβαιώθηκε με τη σχετική σηματοδότηση αφού η τιμή της βρέθηκε χαμηλότερα από το όριο αλλαγής της τάσης. Την καθοδική πορεία μπορεί να ανακόψει η στήριξη στα 6,00€ με άμεση εφεδρική στήριξη τον ΕΜΑ200 που βρίσκεται λίγο χαμηλότερα σε περίπτωση διάσπασης και των δύο είναι αρκετά πιθανή η επίτευξη νέου χαμηλού 10 ημερών .

   

  Intracom (ΙΝΤΚΑ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση  είναι ανοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 3,18€ (κλείσιμο).

  Η μετοχή μόλις 3 ημέρες μετά την ενεργοποίηση προειδοποίησης για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική αντέδρασε ανοδικά και πέτυχε την επιβεβαιωμένη υπέρβαση του ΕΜΑ30 ακυρώνοντας τη σχετική προειδοποίηση. Παραμένει ενεργός ο τοπικός ανοδικός σχηματισμός που έχει ανοδικό στόχο στην περιοχή των 4,11€.

   

  Fourlis (ΦΡΛΚ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 4,20€.

  Η μετοχή συνεχίζει να φλερτάρει με τον ΕΜΑ30. Αυτή τη φορά βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα χαμηλότερα αυτού ακυρώνοντας την προειδοποίηση για πιθανή αντιστροφή της τάσης σε ανοδική.

  NASDAQ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Τρέχουσα  τάση: Αντιστράφηκε σε ανοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 15451 μονάδες

  Ο δείκτης NASDAQ πέτυχε την υπέρβαση του ορίου αλλαγής της τάσης με αποτέλεσμα την αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική. Επιπλέον πέτυχε και  νέο υψηλό 120 ημερών στις 16798 μονάδες.

   

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική ανέβηκε στις 5010 μονάδες

  Ο δείκτης S&P500 πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών στις 5325 μονάδες. Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

    

  Χρυσός           

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 2303$.

  Η τιμή του χρυσού συνέχισε ανοδικά και πλησίασε ξανά στην περιοχή του υψηλού 120 ημερών (2449$). Διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

   

  WTI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Τρέχουσα  τάση: είναι καθοδική

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στα 83,85$.

  Η τιμή του πετρελαίου ισορρόπησε για δεύτερη εβδομάδα στην περιοχή 78$-80$. Πέτυχε την υπέρβαση του ΕΜΑ200 όμως εξακολουθεί να πιέζεται από τον ΕΜΑ30. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός ΩΚΩ καθώς και ο ανοδικός στόχος αυτού στην περιοχή των 91$ όμως ενεργοποιήθηκε και άλλος σχηματισμός με αντίθετη πρόγνωση και καθοδικό στόχο στα 73,73€.

  TESLA

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Το εβδομαδιαίο όριο μεταβολής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 142,0$.

  Η μετοχή ανέκτησε τη στήριξη του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα την κατάργηση της προειδοποίησης για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης σε καθοδική.

   

  EXXON MOBIL

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 17/05/24

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική με προειδοποίηση αντιστροφής

  Το όριο μεταβολής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 121,4$.

  Η μετοχή επιβεβαίωσε την υπέρβαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση προειδοποίησης για πιθανή αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική. Επιπλέον πέτυχε την υπέρβαση της κατερχόμενης Κ1. Διατηρεί την τιμή της χαμηλότερα από το επίπεδο των 120,2$ το οποίο έχει επιβεβαιωθεί σαν αντίσταση ενώ παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 110,0$.

   

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας

     ΣΧΟΛΙΑ