ΑΓΟΡΕΣ

Alpha Finance & Optima Bank: H αγορά θα αντιδράσει θετικά στις οικονομικές επιδόσεις της Jumbo

Απόστολος Βακάκης, Επικεφαλής και βασικός μέτοχος της Jumbo

Απόστολος Βακάκης, Επικεφαλής και βασικός μέτοχος της Jumbo


Alpha Finance και Optima Bank εκτιμούν ότι η Jumbo συνεχίζει την ισχυρή της πορεία και ‘βλέπουν’ πιθανότητα επιπρόσθετου μερίσματος στο δεύτερο εξάμηνο φέτος.

Η ισχυρή επίδοση για το 2022 επαληθεύει για άλλη μια φορά την ικανότητα του ομίλου να διατηρεί τα περιθώρια κέρδους του, ακόμη και υπό την παρουσία αυξημένων πιέσεων κόστους, επισημαίνει η Alpha Finance.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για φέτος θεωρούνται μάλλον συντηρητικές, καθώς προβλέπουν μικτό περιθώριο κέρδους περίπου 54% (έναντι 55,9% το 2022 και 55,7% το 2021) και καθαρά κέρδη της τάξης των 270-275 εκατ. ευρώ (δηλ. περιθώριο περίπου 24,5-25% έναντι 26,2% το 2022 και 26% το 2021), παρά τις χαμηλότερες τιμές των ναύλων και την πιθανή αποκατάσταση των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας μετά την επαναλειτουργία της κινεζικής αγοράς.

Στο μέτωπο των ταμειακών ροών, η πραγματοποιηθείσα απομόχλευση αναμένεται να προστατεύσει την Jumbo από την πληρωμή υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων στο μέλλον, ενόψει της ανοδικής πορείας των επιτοκίων, ενώ παράλληλα θα της επιτρέψει: i) να χρηματοδοτήσει εσωτερικά το σχέδιο επέκτασής της, μέσω του ανοίγματος νέων φυσικών καταστημάτων και ii) να διατηρήσει ή και να εντείνει τη σταθερή μερισματική της πολιτική (δείκτης διανομής 63% για το 2022). Η AF σημειώνει ότι η Διοίκηση δεν έχει ανακοινώσει καμία πρόθεση να καταβάλει περαιτέρω πληρωμή για το 2023, αν και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, με βάση την αντίληψη της AF, υποθέτοντας καλύτερες από τις αναμενόμενες λειτουργικές επιδόσεις.

Αποτίμηση και αντίδραση της αγοράς

«Αναμένουμε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα αντιδράσουν θετικά στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του β’ εξαμήνου / 2022 και ιδιαίτερα στα υψηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κερδοφορίας. Η μετοχή διαπραγματεύεται σχετικά σταθερά από την ημερομηνία αποκοπής από το μέρισμα (έναντι +4,1% για τον Γενικό Δείκτη την ίδια περίοδο), με περίπου 9,5 φορές τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του2023, με ελκυστικό δείκτη αποτίμησης EV/EBITDA φέτος στις περίπου 5,2 φορές, που αντιπροσωπεύει έκπτωση περίπου 3,5% έναντι του ΓΔ», εξηγεί η AF.

«Πιστεύουμε ότι οι ενημερώσεις του ομίλου σχετικά με τις επιδόσεις του top-line (ιδίως αυτές που αφορούν τις περιόδους υψηλής εποχικότητας) θα καθοδηγήσουν το κλίμα τους επόμενους μήνες, ενώ αναμένουμε επίσης ότι η επενδυτική κοινότητα θα επικεντρωθεί στην αποκάλυψη του σχεδίου επέκτασης του ομίλου», συνεχίζει η AF.

Ενημέρωση για τον κύκλο εργασιών του α’ τριμήνου 2023

Ο όμιλος ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 22% σε ετήσια βάση για το Μάρτιο, με αποτέλεσμα η τριμηνιαία αύξηση του κύκλου εργασιών του να ανέλθει στο 33% σε ετήσια βάση.

Αυτή η ισχυρή επίδοση του πρώτου τριμήνου ήταν σταθερή σε όλες τις λειτουργικές περιοχές (+35,5% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, +30% σε ετήσια βάση στην Κύπρο, +33% σε ετήσια βάση στη Βουλγαρία και +29% σε ετήσια βάση στη Ρουμανία – εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πωλήσεων), υποδεικνύοντας ότι ο όμιλος βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει την αναμενόμενη από τη διοίκηση αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% σε ετήσια βάση για το 2023.

Τα τελικά στοιχεία, ωστόσο, του πρώτου τριμήνου θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις κατά τη διάρκεια των υψηλών εποχιακών περιόδων που παραδοσιακά αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του ενοποιημένου ετήσιου κύκλου εργασιών.

«Σημειώνουμε ότι οι πωλήσεις του ομίλου αναμένεται επίσης να ενισχυθούν από τα προγραμματισμένα ανοίγματα τριών υπερκαταστημάτων (στη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία – το τελευταίο δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο ανάπτυξης που δόθηκε τον Μάρτιο)», καταλήγει η AF.

Η οπτική της Optima Bank

Η Jumbo ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για πέρυσι, με τα EBITDA στα 336,8 εκατ. ευρώ (+10,4% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα 248,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,8%. Η εταιρεία δεν ανακοίνωσε πρόσθετο μέρισμα (έχει ήδη διανείμει 1,155/μετοχή τον περασμένο Μάρτιο),εξηγεί η Optima Bank. H χρηματιστηριακή προτείνει τα €22 τιμή στόχο με σύσταση αγοράς (buy).

Το σχόλιο της Optima είναι ότι η Jumbo, μετά από ένα ισχυρό οικονομικό έτος πέρυσι, τόσο από πλευράς πωλήσεων όσο και κερδοφορίας, μπήκε στο 2023 με ισχυρότερη δυναμική κερδών, γεγονός που με τη σειρά του επέτρεψε στη διοίκηση να παράσχει πιο επιθετικές προβλέψεις για το έτος. Κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, η Jumbo πρόκειται να επιτύχει και πάλι ή και να ξεπεράσει τις προβλέψεις της, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετη διανομή μερίσματος στο δεύτερο εξάμηνο φέτος.

Όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα της Jumbo παρέμειναν θετικά στα 522,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα μόνο κατά 26,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από τη διανομή τριών μερισμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2022.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ισχυρή ανάπτυξη για τον Μάρτιο του 2023, με τις πωλήσεις του ομίλου να αυξάνονται κατά +22% σε ετήσια βάση, με κινητήρια δύναμη τις καθαρές πωλήσεις της μητρικής (αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση), την Κύπρο (+18%) και ακολουθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία (+17% και +18% αντίστοιχα).

Επιπρόσθετα, το πρώτο φετινό τρίμηνο, οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν συνολική αύξηση της τάξης του +33% ετησίως.

Αναλυτικότερα, κατά την ίδια περίοδο, οι ελληνικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 35,5%, οι κυπριακές πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά +30%, οι βουλγαρικές πωλήσεις κέρδισαν +33%, ενώ οι ρουμανικές πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά +33%.

Η εταιρεία επανέλαβε επίσης τις τελευταίες της προβλέψεις για το 2023, αναμένοντας ότι η αύξηση των πωλήσεων θα κυμανθεί γύρω στο 15% και τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν γύρω στα 270-275 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή ταμειακή θέση της Jumbo επιτρέπει στην εταιρεία να προχωρήσει με το επενδυτικό της σχέδιο για το 2023, με το άνοιγμα ενός μισθωμένου υπερ-καταστήματος στο Plovdiv της Βουλγαρίας, ενός ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στο Iasi της Ρουμανίας, του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία και επίσης ενός υπερ-καταστήματος στη Λευκωσία της Κύπρου, (πιθανόν τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024).

Τέλος, η Jumbo πρόκειται να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού της δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ που λήγει το 2026, πριν από την επόμενη πληρωμή κουπονιού (που λήγει τον Μάιο του 2023).

Διαβάστε επίσης:



ΣΧΟΛΙΑ