Τράπεζες

Ξεκινά ο έλεγχος 40.000 υποθέσεων του νόμου Κατσέλη – Όλες οι προθεσμίες για όσους δεν θέλουν να χάσουν την προστασία του νόμου


Από ηλεκτρονικό κόσκινο θα περάσουν από τις αρχές Οκτωβρίου έως και την 31η Μαρτίου 2021 όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου Κατσέλη, προκειμένου όσοι η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί ακόμη να μην χάσουν την προστασία του νόμου και να μπορέσουν να ρυθμίσουν την οφειλή τους.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010» που έχει δοθεί σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έως σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν. 3869/2010 οι οποίες έχουν προσδιορισμένες δικασίμους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, πολλές μάλιστα από τις οποίες έχουν λάβει ημερομηνία για συζήτηση ακόμη και μετά από το έτος 2027. Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί πριν από το 2015, είναι προφανές, ότι η διάρκεια της δίκης υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε συγκεκριμένες και σφιχτές προθεσμίες να καταθέσουν την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται και με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δίνοντας επίσης την συναίνεσή τους για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους απορρήτου.

Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού κατατίθενται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014, από την 1.10.2020 έως και την 15.11.2020.

β) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, από την 1.10.2020 έως και την 30.11.2020.

γ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2015 έως και 31.12.2015, από την 1.10.2020 έως και την 15.12.2020

δ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2016 έως και 30.6.2016, από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020.

ε) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2016 έως και 31.12.2016, από την 1.10.2020 έως και την 15.1.2021.

στ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2017 έως και 30.6.2017, από την 1.10.2020 έως και την 31.1.2021.

ζ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2017 έως και 31.12.2017, από την 1.10.2020 έως και την 15.02.2021.

η) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2018 έως και 30.6.2018, από την 1.10.2020 έως και την 1.03.2021.

θ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2018 έως και 31.12.2018, από την 1.10.2020 έως και την 15 .03.2021.

ι) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2019 και μετά, από την 1.10.2020 έως και την 31.03.2021.

κ) Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1.10.2020 έως και την 31.7.2021. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από την 15η.6.2021.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας συζήτησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «να παύσει το καθεστώς οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές να τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας».

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ειρηνοδίκης μετά από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο σε συγκεκριμένες προθεσμίες.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ