Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Κάτω του 5% το ποσοστό της Bienville Capital

  • NewsRoom

Τράπεζα Πειραιώς


Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοίνωσε, κατόπιν της από 09.09.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) και ενσωματώνονται σε μετοχές κατήλθε στις 04.09.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%.

Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα 21.621.182 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,97% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Λίγο νωρίτερα, η Πειραιώς είχε ανακοινώσει ότι, κατόπιν της από 07.09.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) και ενσωματώνονται σε μετοχές κατήλθε στις 03.09.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%. Η εν λόγω εταιρεία κατείχε έμμεσα 21.753.676 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 4,98% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).

Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούσαν στην κατάσταση πριν τη κρίσιμη συναλλαγή ανέρχονταν σε συνολικό ποσοστό 5,50%.

Η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων διαφόρων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds, κανένας εκ των οποίων δεν κατέχει μεμονωμένα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Η εν λόγω εταιρεία ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των πελατών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ