Τράπεζες

Τέλος στο «Titlos» της Goldman Sachs έβαλαν Εθνική Τράπεζα και ΟΔΔΗΧ

παυλος-μυλωνας

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Στην απαλλαγή του ισολογισμού της από το Titlos, ένα swap (συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων) που είχε αποκτήσει το 2008, προχώρησε η Εθνική τράπεζα. Πρόκειται για το swap που είχε κάνει το ελληνικό Δημόσιο με την Goldman Sachs πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο από δάνεια σε γεν που είχαν συναφθεί παλαιότερα και επιβάρυναν το χρέος και το οποίο είχε αγοράσει το 2008 η Εθνική τράπεζα.

Με τη συμφωνία, ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους ακύρωσε το swap, αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. ευρώ και σε αντάλλαγμα έδωσε στην Εθνική Τράπεζα τρία ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ.

Με την ακύρωση, το ελληνικό Δημόσιο επιτυγχάνει τη μείωση του χρέους κατά 724 εκατ. ευρώ, όση δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του Titlos και της ονομαστικής αξίας των τριών ομολόγων που έδωσε ως αντάλλαγμα στην τράπεζα.

Σημαντικό όφελος από την ανταλλαγή έχει και η Εθνική Τράπεζα, καθώς από τα ομόλογα που λήγουν το 2023, το 2025 και το 2026 θα έχει ετήσια έσοδα από τόκους 110 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, γλιτώνει το κόστος των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, στις οποίες ήταν υποχρεωμένη να κάνει όσο είχε στο χαρτοφυλάκιό της ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν όπως το Titlos.

Τέλος, τα νέα ομόλογα που πήρε μπορούν να δοθούν ως εγγύηση για την άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά, βελτιώνοντας το δείκτη ρευστότητας της τράπεζας. «Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εκμετάλλευση της υψηλής ρευστότητάς της, τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Εθνική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Η Εθνική Τράπεζα ακύρωσε το swap της με το ελληνικό Δημόσιο

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εθνική Τράπεζα: Τι χρειάζεται η Ελλάδα για την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας


ΣΧΟΛΙΑ