Τράπεζες

Σήμερα «κληρώνει» για το Symbol της Εθνικής Τράπεζας

παυλος μυλωνας

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένει η αγορά σήμερα τις δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Symbol, που πωλεί η Εθνική Τράπεζα και γα το οποίο μη δεσμευτικές προσφορές είχαν υποβάλει τέσσερα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια, η Centerbridge, το Ellington, το Elliott και η Fortress.

Το χαρτοφυλάκιο, η ονομαστική αξία του οποίου ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ, αλλά μαζί με τους τόκους ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί το πρώτο πακέτο δανείων με εξασφαλίσεις ακίνητα που μεταβιβάζει η Εθνική Τράπεζα, εγκαινιάζοντας από την πλευρά της και τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων για το 2019.

 Υπενθυμίζεται ότι το Amoeba, που πώλησε η Τράπεζα Πειραιώς, εξαγοράστηκε από την Bain Capital Credit έναντι 432 εκατ. ευρώ και το Jupiter, που πώλησε η Alpha Bank, εξαγοράστηκε από κοινοπραξία αποτελούμενη από το fund Apollo Global Management, το LLC και από το International Finance Corporation – IFC (μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας) έναντι 337 εκατ. ευρώ.

Οι τιμές που επιτεύχθηκαν στις δύο παραπάνω πωλήσεις χαρτοφυλακίων αντιπροσωπεύουν το 30% στην περίπτωση του Amoeba και το 42% στην περίπτωση του Jupiter της ονομαστικής αξίας των χαρτοφυλακίων που μεταβιβάστηκαν και αποτυπώνουν το υψηλό ενδιαφέρον που υπάρχει στην αγορά για τα δάνεια με εξασφαλίσεις ακίνητα. Η Πειραιώς εισέπραξε από την Bain 432 εκατ. ευρώ για να της μεταβιβάσει απαιτήσεις οφειλόμενου κεφαλαίου 1,45 δισ. ευρώ (σ.σ. το τίμημα ανήλθε στο 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου), ενώ η Alpha θα εισπράξει από την Apollo, βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, 337,1 εκατ. ευρώ για δάνεια οφειλόμενου κεφαλαίου περίπου 1 δισ. ευρώ.

Στην περίπτωση της Εθνικής η συμμετοχή των τεσσάρων μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, με ισχυρή παρουσία στον χώρο του real estate στο εξωτερικό, σηματοδοτεί και το υψηλό ενδιαφέρον που υπάρχει για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, η οποία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Elliott Management Group έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 35 δισ. ευρώ, η Fortress 42 δισ. ευρώ και η Centerbridge άνω των 14 δισ. ευρώ. Η τελευταία έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Cepal, που αποτελεί σύμπραξη με την Alpha Bank, ενώ η Fortress έχει παρουσία μέσω της doBank, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Solar, που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αντιθέτως, Ellington και Elliott δεν έχουν προς το παρόν δραστηριότητα στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον πήχυ των προσδοκιών για τις προσφορές που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Symbol περιλαμβάνει 13.000 δάνεια, που οφείλονται από 4.180 πολύ μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για δάνεια που έχουν στην πλειονότητά τους καταγγελθεί από την τράπεζα και τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί 8.000 ακινήτων.

Η μέση αξία είναι περί τις 72.000 ευρώ σε όρους ονομαστικής αξίας ή 123.000 ευρώ εάν συνυπολογιστούν και οι τόκοι.

Η συνολική αξία των εξασφαλίσεων αποτιμάται από την Εθνική στο 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 650 εκατ. ευρώ αφορούν εμπορικά ακίνητα και το υπόλοιπο οικόπεδα και κατοικίες.

Το χαρτοφυλάκιο Symbol είναι το τρίτο χαρτοφυλάκιο με εξασφαλίσεις ακίνητα που μεταβιβάζεται από ελληνική τράπεζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των κόκκινων δανείων.

Εχει προηγηθεί η πώληση του Amoeba από την Τράπεζα Πειραιώς και του Jupiter από την Alpha Bank, ονομαστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ και 800 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, ενώ για το 2019 δύο νέα πακέτα αναμένεται να βγάλουν προς πώληση η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.


ΣΧΟΛΙΑ