Τράπεζες

«Προβάδισμα» 1,3 δισ. στη μείωση των NPEs για τις ελληνικές τράπεζες


Σημαντικά καλύτερες του στόχου ήταν κατά το α΄ τρίμηνο του 2018 οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών σε ό,τι αφορά τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΤτΕ, στα τέλη Μαρτίου τα NPEs αγγίζουν τα 92,4 δισ. ευρώ ή 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό-στόχο.

Οι συγκριτικά καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες από το αναμενόμενο καθαρές ροές νέων NPEs, καθώς και στις υψηλότερες από το αναμενόμενο διαγραφές και εισπράξεις.

Στον αντίποδα, όμως, οι πωλήσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα με βάση τον σχεδιασμό των τραπεζών, ενώ και οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων είχαν μειωμένη συμβολή, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από το αναμενόμενο επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), οι τράπεζες πέτυχαν τον στόχο καθώς αυτά υποχώρησαν σε 63,9 δισ. ευρώ, όσο και ο στόχος που είχε τεθεί. Οι τράπεζες πέτυχαν μείωση των δανείων αυτών κατά 1,8% ή 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης NPEs βρίσκεται στο 48,5%, υψηλότερα από το επίπεδο της πρόβλεψης για το εν λόγω τρίμηνο του 48,1%, κυρίως λόγω του μειωμένου όγκου συνολικών δανείων για την περίοδο. Ο δείκτης NPLs βρίσκεται στο 33,6%, υψηλότερος συγκριτικά με την πρόβλεψη του 32,8%.

Η απόδοση σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί για τα τρία κυριότερα χαρτοφυλάκια (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό) διαφέρει. Σχετικά καλύτερη εικόνα εμφανίζει το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, αλλά στο χαρτοφυλάκιο λιανικής οι τράπεζες δεν βρίσκονται ακόμη σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε τo 5,1% και 6,6% αντίστοιχα.

Oι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται πάλι χαμηλές, καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις 0,3%.

Σε ετήσια βάση (συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2017), η μείωση των NPEs στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 12,6%, στο καταναλωτικό το 23,4%, ενώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε μείωση των ΜΕΑ κατά μόλις 0,8%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, ο χρονικός ορίζοντας μείωσης των NPEs δεν έχει μεταβληθεί, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Παρατηρούνται, ωστόσο, κάποιες διαφοροποιήσεις στους παράγοντες μείωσης των NPES σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή.

Συγκεκριμένα:

– Οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019. Μέρος των επιπλέον πωλήσεων (1,4 δισ. ευρώ) ήδη έχει πραγματοποιηθεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 μέσω τιτλοποίησης και μεταφοράς NPES από λιγότερο σημαντική τράπεζα.

– Επιπρόσθετα, οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα ποσά των διαγραφών κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

– Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες πραγματοποίησαν συντηρητικότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις καθαρές εισροές NPEs σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή στοιχείων. Η εισροή νέων NPEs για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019 αυξάνεται κατά 1,2 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curing) μειώνεται κατά 2,5 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες ενσωμάτωσαν στα μοντέλα τους χειρότερες μακροοικονομικές υποθέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη υποβολή (ρυθμός αύξησης ΑΕΠ, διαθέσιμο εισόδημα), οι οποίες επηρέασαν τον ρυθμό εκ νέου αθέτησης (re-default rate), καθώς και τις καθαρές εισροές NPEs. Η χαμηλότερη αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων σχετίζεται σε ένα βαθμό και με τα υψηλότερα ποσά πωλήσεων και διαγραφών.

– Οι λοιποί παράγοντες μείωσης των NPEs δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή. Οι εκποιήσεις καλύψεων παραμένουν κύριος παράγοντας, ύψους 10,6 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τράπεζα Πειραιώς: Κομβικής σημασίας για την οικονομία η αναδιάρθρωση του 1/3 των μη βιώσιμων επιχειρήσεων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Goldman Sachs: Γιατί αναθεωρεί τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών


ΣΧΟΛΙΑ