Τράπεζες

Παύλος Μυλωνάς: Στόχος να γίνει η Εθνική η πρώτη επιλογή και η πιο υγιής τράπεζα στην Ελλάδα – Ολόκληρο το κείμενο της παρουσίασης στο Investor Day

  • Ευγενία Τζώρτζη
παυλος-μυλωνας

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Καθαρός ισολογισμός, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, αύξηση εσόδων, κινητοποίηση του προσωπικού, καλύτερος έλεγχος και μεγαλύτερη διαφάνεια και αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για την περίοδο 2019-2022 σύμφωνα με την παρουσίαση της τράπεζας για το Investor Day που πραγματοποιείται σήμερα στο Λονδίνο.

Στόχος της διοίκησης είναι η Εθνική να είναι μια «καθαρή τράπεζα» με τα NPEs να έχουν υποχωρήσει στο επίπεδο του 5% ή και χαμηλότερα το 2022, μέσω αναδιαρθρώσεων, τιτλοποιήσεων και πωλήσεων δανείων.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση στοχεύει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και πιο ευέλικτου επιχειρησιακά σχήματος, με λιγότερους ανθρώπους και χαμηλότερη βάση κόστους. Στόχο που προγραμματίζει να επιτύχει μέσω στοχευμένων λύσεων για την αποχώρηση προσωπικού, βελτιώσεις σε επίπεδο οργάνωσης και αυτοματοποίηση λειτουργιών, εξορθολογισμό του δικτύου των καταστημάτων της, και πιο σφικτό έλεγχο των δαπανών.

Την ίδια στιγμή, η στόχευση της τράπεζας στρέφεται στην ανάπτυξη των διασταυρούμενων πωλήσεων και στην παραγωγή προμηθειών.

Συγκεκριμένα, το πλάνο μετασχηματισμού αναλυτικά προβλέπει:

  • Διψήφια απόδοση κεφαλαίων και συγκεκριμένα Return on Equity (RoE) από αρνητικό σε 11% το 2022.
  • Διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και συγκεκριμένα στο 15% το 2022.
  • Αύξηση των οργανικών εσόδων από το 1,3 δισ. το 2018 στο 1,7 δισ. το 2022.
  • Σημαντική μείωση του κόστους, με συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων από τα 926 εκατ. ευρώ το 2018 στα 800 εκατ. το 2022. Η μείωση των οργανικών εξόδων θα επιτευχθεί με μείωση του εργασιακού κόστους από τα 560 εκατ. ευρώ στα 450 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να μειωθεί από το υψηλό 75% που ήταν το 2018 στο 45% το 2022.
Η διοικητική ομάδα που αναλαμβάνει να οδηγήσει την Εθνική Τράπεζα στην «επόμενη ημέρα»

 

Δείτε το κείμενο της παρουσίασης της Εθνικής Τράπεζας στο Investor Day του Λονδίνου