Τράπεζες

Morgan Stanley: Αγοράστε ελληνικές τράπεζες – Είναι το trade του 2020

Morgan Stanley


Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές είναι το trade του 2020, σημειώνει σε έκθεσή της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η Morgan Stanley.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Morgan Stanley, η αγορά είναι ανοιχτή για ιστορίες απομόχλευσης που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και οι επενδυτές πρέπει να κοιτάξουν για ονόματα με ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία, χαμηλό κίνδυνο εκτέλεσης και επικείμενους καταλύτες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές τράπεζες είναι εκείνες που θα ακολουθήσουν, μετά την Ιταλία και την περίπτωση της Monte και της Γερμανίας με την Deutsche Bank.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν στόχους για απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) άνω του 10% σε ορίζοντα διετίας και το σχέδιο «Ηρακλής» αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συνέχεια.

Αναλυτικότερα, ως καταλύτες, οι αναλυτές της Morgan Stanley διακρίνουν:

– Το σχέδιο «Ηρακλής» που, όπως σημειώνουν, βρίσκεται ήδη «σε λειτουργία». Επισημαίνουν δε ότι στην Ιταλία, το αντίστοιχο σχέδιο (GACS), που εισήχθη το 2016, μείωσε στο μισό τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs) των τραπεζών, από τα 324 δισ. ευρώ στα 165 δισ. ευρώ.

– Την ορατότητα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την τροχιά οργανικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs). Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι τα σχέδια για τη μείωσή τους βασίζονται σε πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις. Ενδεικτικά, η Alpha Bank υπολογίζει στο σχέδιό της μέση ετήσια ανάπτυξη για την αγορά του real estate 3,5-4,0%, όταν ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ υψηλότερος.

– Το γεγονός ότι η αγορά υποτιμά αυτήν την κυβέρνηση και το έργο που έχει κάνει μέχρι σήμερα (μείωση φορολογίας, στροφή προς τον τεχνολογικό μετασχηματισμό) που ενισχύει το αναπτυξιακό momentum της οικονομίας.

– Το απλό πτωχευτικό πλαίσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο, το οποίο θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες, όπως και την επίλυση του προβλήματος με τα NPEs, μειώνοντας αφενός τους χρόνους και αυξάνοντας αφετέρου τα ποσά ανάκτησης από τα δάνεια.

– Τις αναβαθμίσεις που αναμένονται για την ελληνική οικονομία, όπως και τη δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι τα ελληνικά ομόλογα θα μπουν κάποια στιγμή στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ.

– Το γεγονός ότι τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών είναι υπερβολικά συντηρητικά.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -4,61% 2,07 είναι ο εθνικός πρωταθλητής του τραπεζικού κλάδου με υψηλότερη κάλυψη (54% έναντι 44% της Alpha και 46% της Πειραιώς), ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 16,4%, συνολικό κεφάλαιο 17,5%) και χαμηλότερο απόθεμα ΝΡΕs (τα 12,173 δισ. αντιστοιχούν στο 34% του χαρτοφυλακίου των δανείων). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα, στο 57%, είναι στο κάτω άκρο μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ (στην Deutsche Bank, για παράδειγμα, ανέρχεται σε 93%). Στα αποτελέσματα 9μήνου του 2019, η Εθνική Τράπεζα στόχευε στη μείωση των NPEs στο 5% μέχρι το 2022 μέσω μη οργανικών διαδικασιών, στόχος που είναι εξαιρετικά συντηρητικός κατά την άποψη της Morgan Stanley.

Alpha Bank

Η Alpha Bank είναι η τράπεζα με την καλύτερη κεφαλαιοποίηση (18,0% CET1), αν και με υψηλότερα NPEs (τα 22 δισ. ανέρχονται στο 45,5% του χαρτοφυλακίου) και χαμηλότερη κάλυψη (44%).

Η τιτλοποίηση Galaxy των 12 δισ. ευρώ θα μειώσει τα NPEs γύρω στο 20% το 2020 και θα μειώσει σχεδόν στο μισό, κατά 100 μονάδες βάσης, το κόστος κινδύνου. Η διαδικασία τιτλοποίησης έχει ξεκινήσει με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα υπόλοιπα NPEs της Alpha Bank είναι σημαντικά καλύτερης ποιότητα και με υψηλότερες τιμές ανάκτησης. Η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει τα NPEs κάτω του 10% και να επιτύχει δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) περίπου 9% έως το 2022, με CET1 στο 15% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17%.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πιο αδύναμη από τις ελληνικές τράπεζες με CET1 15,1% (και δείκτη συνολικού κεφαλαίου 17,1% μετά την νέα ομολογιακή έκδοση Tier 2, 500 εκατ. ευρώ), καλύτερη κάλυψη από την Alpha Bank (46%), αλλά υψηλότερο δείκτη NPEs από όλες τις υπόλοιπες τράπεζες, στο 51,6%. Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική που έχει αναπτύξει σήμερα η Πειραιώς σε ό,τι αφορά τη μείωση των NPEs, όπως και η επιχειρησιακή ανάκαμψή της, είναι μοναδικές.

Η Πειραιώς αποτελεί επίσης το καλύτερο play για την ελληνική οικονομία. Κι αυτό γιατί διαθέτει ακίνητα αξίας 23 δισ. ευρώ ως εγγυήσεις για δάνεια και ίδια περιουσιακά στοιχεία 3 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 11 δισ. ευρώ συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο των NPEs που έχει η τράπεζα. Για κάθε αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης στις τιμές των ακινήτων, το EV αυξάνεται κατά 50-100 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύονται με discount λόγω του κινδύνου από την πιθανή μετατροπή CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο ΤΧΣ. Η διοίκηση της τράπεζας έχει, ωστόσο, επανειλημμένα τονίσει πως η Πειραιώς θα πληρώσει τα κουπόνια, ενώ το σχέδιο «Ηρακλής» και η βραδύτερη οργανική αύξηση των σταθμισμένων ως προς τους κινδύνους assets (RWA) κάνουν εξαιρετικά απίθανη την μετατροπή.


ΣΧΟΛΙΑ