Τράπεζες

Ελληνική Τράπεζα: Ισχυρή κεφαλαιακή θέση το εννεάμηνο του 2019

  • NewsRoom
ματσης

Γιάννης Μάτσης, CEO Ελληνικής Τράπεζας


Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου δημοσίευσε η Ελληνική Τράπεζα, τα οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτυπώνουν το χτίσιμο μιας ισχυρής τράπεζας.

Ειδικότερα, τα κέρδη του εννεαμήνου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 89,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα ανέδειξε την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφώνεται στο 19,0% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,5%, δηλαδή σε ποσοστά πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Την ίδια ώρα, μειώθηκε σημαντικά ο κίνδυνος στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,2% (ή 31,8% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2) και οι καθαρές ΜΕΧ 3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,0% (ή 6,6% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2).

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης, σχολίασε τα αποτελέσματα εννεαμήνου, λέγοντας τα εξής:

«Τα αποτελέσματα 9μήνου, σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή μας θέση, αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας. Διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Μετά την πετυχημένη ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ μπορούμε να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της Τράπεζας και της θέσης μας στην αγορά, πάντοτε εντός ενός υγιούς πλαισίου διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε την αναπτυσσόμενη οικονομία μας, στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες μας, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ., ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας σε δάνεια από 19,5%, που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, στο 21,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ με οργανικούς και μη οργανικούς τρόπους.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας βασιζόμαστε και επενδύουμε σημαντικά σε δύο τομείς:

1. Στο προσωπικό μας, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη της Τράπεζας, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας τους.

2. Στην Τεχνολογία/ Ψηφιοποίηση, στοχεύοντας στη ριζική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη, αλλά και στην απλοποίηση των χρονοβόρων συναλλαγών του με την Τράπεζα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους μετόχους μας για τη συνεχή στήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται καθημερινά, το προσωπικό για τις θυσίες του, ιδιαίτερα την τελευταία αυτή χρονιά, αλλά και όλους όσοι συνεργάζονται μαζί μας».

Άλλα βασικά στοιχεία:

 Κέρδος μετά την φορολογία για την 3η τριμηνία στα €30,2 εκατ.
 Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ.
 Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 64,8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ( ή 53,4%, συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2)
 O Δείκτης Texas 4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2 ) μειώθηκε στο 82,1%
 Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το 9μηνο του 2019 ανήλθε στο 67,3%
 Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 537% – Χρηματοδότηση από καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 89,6% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων
 Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Επικέντρωση στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας:

Μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των συστημάτων της πρώην ΣΚΤ, η Ελληνική Τράπεζα έχει πλέον μεταβεί στη νέα εποχή, αποφασισμένη να συνεχίσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά με ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Ως η μεγαλύτερη λιανική τράπεζα στο νησί, στόχος της είναι να παρέχει άριστες υπηρεσίες, καθώς και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στη διευρυμένη πελατειακή της βάση. Η ισχυρή της ρευστότητα επιτρέπει την εκμετάλλευση ευκαιριών σε διάφορους τομείς της οικονομίας, παραμένοντας προσηλωμένη σε μια οργανική ανάπτυξη.

Ο νέος δανεισμός εξακολουθεί να εστιάζεται σε εταιρείες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, η μεταποίηση και ο τουρισμός.

Την ίδια στιγμή, στον τομέα λιανικής τραπεζικής επικεντρωνόμαστε στα στεγαστικά δάνεια, στα μικρά δάνεια σε νέους πελάτες και στη στήριξη υφιστάμενων πελατών που θεωρούνται βιώσιμοι. Επιπλέον, εξετάζουμε τρόπους διάθεσης της ρευστότητάς μας στο εξωτερικό.


ΣΧΟΛΙΑ