Τράπεζες

Attica Bank: Στηρίζουμε το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

  • NewsRoom
Attica Bank: Το μεσημέρι οι αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Κώστας Μακέδος, πρόεδρος της Attica Bank


Η Attica Bank στηρίζει έμπρακτα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου στη χώρα μας, οι οποίες έχουν πληγεί σημαντικά εν μέσω της πανδημίας COVID-19, με τη συμμετοχή της στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε άμεσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το ΤΜΕΔΕ.

Eιδικότερα, η Attica Bank, υπηρετώντας τον στρατηγικό της προσανατολισμό να αποτελεί την Τράπεζα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, χορηγεί νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς τους Έλληνες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος, ύψους μέχρι 200.000 ευρώ, με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, λόγω της παρεχόμενης εγγύησης του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» σε ποσοστό 80%.

Η διάρκεια των δανείων μπορεί να ανέλθει έως τα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης, ως πρόσθετο στοιχείο μείωσης του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων.

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» συγχρηματοδοτείται κατά 70% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 30% από κεφάλαια του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το αίτημά τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Εθελουσία έξοδος της Alpha Bank: 500 αποχωρήσεις με αποζημίωση και bonus έως 200.000 ευρώ

Διεθνής διάκριση για την Πειραιώς FactoringΣΧΟΛΙΑ