• Τράπεζες

  Κάτω από το 5% στην Alpha Bank o Paulson, πάνω από το 6% ο Holterman

  John Paulson, Henry Holterman

  John Paulson, Henry Holterman


  Κάτω από το 5% υποχώρησε η συμμετοχή του ελληνοαμερικανού επενδυτή John Paulson στην Alpha Bank.

  Την ίδια ώρα ο Ολλανδός επικεφαλής της Reggeborgh Invest και της Ελλάκτωρ  Henry Holterman αύξησε το ποσοστό του πάνω από το 6% το οποίο τον καθιστά τον μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο στη Alpha Bank.

  Ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Alpha αυτή τη στιγμή είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 9% των μετοχών της τράπεζας.

  Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος του κ. Henry Holterman είναι το ποσοστό σταδιακά να προσεγγίσει το 10% ενώ στην  περίπτωση που το ΤΧΣ αποφασίσει να πουλήσει τη συμμετοχή του στην Alpha Bank καθίσταται ο επικρατέστερος υποψήφιος αγοραστής.

  Να σημειωθεί ότι φέτος το Νοέμβριο μετά τη διανομή των μετοχών του Galaxy τα ποσοστά του Paulosn και του Holterman είχαν διαμορφωθεί στα ίδια επίπεδα με το Paulosn να κατέχει το 5,61% και τη Reggeborgh το 5,55%. Στη συνέχεια ο Holterman άρχισε αυξάνει το ποσοστό του στη τράπεζα αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι έχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο και στην πράξη ότι πιστεύει στις προοπτικές της Alpha bank.

  Πριν λίγο με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Alpha Bank γνωστοποίησε την αλλαγή στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

  Αναλυτικά

  Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του κ. John A. Paulson την 5.12.2022, o τελευταίος κατέχει κατά την 30.11.2022, έμμεσα, μέσω της Paulson & CO INC., 114.061.367 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 5%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:  ΣΧΟΛΙΑ