Τράπεζες

Alpha Finance: Η αναταραχή στον τραπεζικό τομέα δεν αφορά τις ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους, διατηρεί τις συστάσεις «αγοράς»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Finance, κ. Δημήτρης Κωστόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Finance κ. Δημήτρης Κωστόπουλος


Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών συνεχίζουν να βελτιώνονται παρά τις αβεβαιότητες, συμπεραίνει η ομάδα ανάλυσης της Alpha Finance. Παρά την αναταραχή στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ και της ΕΕ, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται σε καλή θέση να βελτιώσουν τη θεμελιώδη θέση τους στο ορατό μέλλον, κατά την άποψή τους.

Οι εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες εμφανίζονται καλύτερες από ότι πριν από μερικούς μήνες, ενώ η πορεία των επιτοκίων συνεχίζει να στηρίζει τις ικανότητα δημιουργίας εσόδων. Επιπλέον, οι τρέχουσες μετρήσεις τους (ρευστότητα, κεφάλαια, ποιότητα ενεργητικού και κερδοφορία) και το επιχειρηματικό μοντέλο υποδηλώνουν ότι οι κίνδυνοι είναι αρκετά περιορισμένοι σε σχέση με τους παγκόσμιους ομολόγους τους.

«Αναμένουμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και οι εξωτερικές και εσωτερικές αβεβαιότητες μπορεί να διατηρήσουν τις μετοχές τους ‘ασταθείς’ βραχυπρόθεσμα. Η αποτίμησή τους σε 0,54 φορές σε όρους P/TBV για το 2023 σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη κερδοφορία (δηλαδή διψήφιο RoTE) προσφέρει ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική επαναξιολόγηση μετά την εξάλειψη των αβεβαιοτήτων», συνεχίζει η χρηματιστηριακή.

«Εξού και η αναβάθμιση των εκτιμήσεών μας και των τιμών στόχων. Οι νέες τιμές στόχοι είναι υψηλότερες από ό,τι προηγουμένως κατά 15% κατά μέσο όρο, λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για τα κέρδη. Συνεπώς, επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση “αγοράς” και για τις τρεις τράπεζες που καλύπτουμε. Σε αυτό το στάδιο, βλέπουμε μεγαλύτερη ανοδική πορεία για την Τράπεζα Πειραιώς (σύσταση αγοράς, τιμή στόχος τα 2,82 ευρώ) λόγω της σταδιακής σύγκλισης της κερδοφορίας και της αποτίμησης προς τις πιο προηγμένες ομότιμες τράπεζες. Βλέπουμε περαιτέρω άνοδο στις άλλες δύο τράπεζες, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα (σύσταση αγοράς, τιμή στόχος τα 5,60 ευρώ) και τη Eurobank (σύσταση αγοράς, τιμή στόχος τα 1,53 ευρώ)», εξηγεί η AF.

«Ωστόσο, το εύθραυστο επενδυτικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο μετά την αναταραχή στις τράπεζες της ΕΕ και των ΗΠΑ σε συνδυασμό με μια πιθανή αβεβαιότητα σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στο εσωτερικό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα επαναξιολόγησης βραχυπρόθεσμα, κατά τη γνώμη μας. Μετά την εξασθένιση των ανησυχιών για τον τραπεζικό τομέα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και κάποια ορατότητα σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, αναμένουμε σημαντική επαναξιολόγηση για τον κλάδο. Η υπεραπόδοσή τους έναντι των τραπεζών της ΕΕ είναι πιθανό να να συνεχιστεί λόγω των μακροοικονομικών και κλαδικών χαρακτηριστικών, κατά την άποψή μας», αναφέρει η χρηματιστηριακή

Τα κέρδη του 4ου τριμήνου του 2022 είναι ενδεικτικά της βελτίωσης

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη 4ου τριμήνου ύψους 0,7 δισ. ευρώ (+35% από τρίμηνο σε τρίμηνο ), που αντιστοιχούν σε ετήσιο RoTE άνω του 12%, ενώ τα βασικά κέρδη ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους μειώθηκε κατά 80 μ.β. στο 6,3%, η ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη αλλά άνετη (δείκτης L/D στο 70%), ενώ τα ρυθμιστικά κεφάλαια βελτιώθηκαν περαιτέρω (μέσος όρος FL CET 1 στο 13,7%, αυξημένος κατά 50 μ.β. από τρίμηνο σε τρίμηνο).

Η καθοδήγηση των διοικήσεων για το 2023 περιλαμβάνει: i) RoTE σε εύρος μεταξύ άνω του 9% έως περίπου 13%, ii) τάσεις ελαφριάς επιδείνωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και iii) ρυθμιστικά κεφάλαια βελτιωμένα σε σχέση με την οργανική παραγωγή, με βάση ένα συντηρητικό σύνολο παραδοχών. Επιπλέον, οι ομάδες διαχείρισης υπογράμμισαν την οργανική τους ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίων, βάσει της οποίας επανέλαβαν την πρόθεσή τους να ανταμείψουν τους μετόχους μέσω μερισμάτων/επαναγορών, ενώ παράλληλα θα επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης:

JP Morgan: Συνεχίζει να «ψηφίζει» τις ελληνικές τράπεζες και στο εκλογικό σκηνικόΣΧΟΛΙΑ