Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Πληρωμές σήμερα για 37.240 εργαζόμενους

Δεν υποχωρεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) παρά τις αντιδράσεις στην κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου...

Με πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, διάρκειας 10 ετών, επιχειρείται να γίνει πραγματικότητα για...