Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων

Στασινός ΤΕΕ

Την αισιοδοξία του ότι τα τρία νέα πληροφοριακά συστήματα, Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, Εθνικό Μητρώο Υποδομών και Κεντρικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων,...